Pošumljavanje Obrenovca - Zeleni prsten oko ,,TENT''-a

U skladu sa evropskim i srpskim regulativama i standardima zaštite životne sredine, EPS, koji upravlja ,,TENT''-om, se mora podsetiti na odgovorno ponašanje prema građanima na čijoj teritoriji se nalaze termoelektrane.

Termoelektrane su jako veliki zagađivači, svojom emisijom mikro, makropolutanata, radionukleida i promenljive koncentracije organiskih materija, u velikoj meri utiču na kvalitet osnovnih elemenata životne sredine vode, vazduha i zemljišta i zdravlje ljudi u Obrenovcu. Zagađenost je alarmanta. Pošumljavanje Obrenovca je jedno od boljih rešenja za očuvanje javnog zdravlja Obrenovca, sprečava se širenje štetnih supstanci i veća je produkcija kiseonika u gradu. Obrenovac se nalazi na samo 30km od Beograda.

Pošumljavanje i ozelenjavanje svih slobodnih javnih površina GO Obrenovac, pre svega dečijih igrališta i školskih dvorišta je obaveza grada Beograda koji upravlja novcem ekološke takse Obrenovca.

Ovom promenom u našem gradu, bi se stvorila zdravija sredina za život građana. Molim Vas da podržite ovu inicijativu, da promenimo sredinu u kojoj živimo!

Hvala,

NVO ,,SEEC'' .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udruženje „SEEC” Srpski Ekološki Energetski Centar    Kontaktirajte autora peticije