Pravda za svu decu i mlade poginule u saobraćaju

inbound395078250858570181.jpg
Tražimo pravdu za svu decu i sve mlade čiji su životi prekinuti bahatom vožnjom: Nikolina Janković iz Kragujevca, Melisa Zećović iz Novog Pazara, Maksim Vujić iz Obrenovca, David Mormer iz Sombora, Nađa Tasić iz Lebana, Bogdan Gavrilović iz Vlasotinca, Maja Zarić iz Kragujevca, Pavle Stanković iz Beograda, Ernad Bakan iz Novog Pazara, Despot Mrđić iz Zemuna, Stefan Balić sa Karaburme, Aleksa Dimitrov iz Subotice, Nina Rađenović iz Novog Sada, Andrej Prenkljušaj iz Niša, Ivan Jovičin iz Alibunara...

 Ubice odsluženje kazne cekaju na slobodi. Apelujemo da sudstvo počinioce teških krivičnih dela u saobraćaju stave u pritvor do okončanja krivičnog postupka a ne samo 48h, kako ne bi ponovili bahato ponašanje i ubili ili povredili jos pršaka. Zahtevamo hitne izmene zakona da počinioci teških krivičnih dela sa fatalnim ishodom dobiju 15-30 godina zatvora! 

Da li ste za to da počinioci teških krivičnih dela u saobraćaju odsluženje kazne cekaju u pritvoru i dobiju kazne 15-30 godina?

Detaljne predloge izmene zakona procitajte u nastavku:

 

ZAHTEV ZA HITNE IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I KRIVIČNOG ZAKONIKA     

Kao državljanin Republike Srbije, svojeručnim potpisom potvrđujem vlastitu saglasnost sa tekstom ZAHTEVA ZA HITNE IZMENE ODREDBI ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA i KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE, a koji su sastavili roditelji teško povređene ili smrtno stradale dece na pešačkim prelazima zbog bahatog ponašanja neodgovornih vozača.  

O B R A Z L O Ž E N J E  

Statistike pokazuju da se po broju poginulih lica u saobraćajnim nesrećama, gledano prema broju stanovnika, Srbija uz Rumuniju i Bugarsku nalazi među najnebezbednijim državama u Evropi. Istovremeno, pravosudna statistika pokazuje da je u našoj zemlji trend da se za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja izriču paradoksalno blage kazne, kojima se evidentno ne ostvaruje pozitivan efekat kaznene politike i podstice dalje bahato ponasanje vozaca.    Više od 67% svih kazni, koje su izrečene za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, otpada na uslovne presude! Zatim slede novčane kazne, dok se u svega oko 10% slučajeva izriču zatvorske kazne. Dosuđene zatvorske kazne uglavnom su blage i često ispod propisanog minimuma.    Nakon tragične pogibije dece na pešačkim prelazima tokom decembra i januara u toku 30 dana u više gradova širom Srbije, Nikolina iz Kragujevca, Melisa iz Pazara, David iz Sombora i Maksim iz Obrenoca, pokrenuta je online peticija Pravda za Nikolinu. Takodje se podsećamo Maje iz Kragujevaca aprila 2022 i događaja iz Niša januara 2021 kada su smrtno stradali dva deteta pešaka i otac troje dece, Nine iz Novog Sada i ostalih mnogobrojnih pešaka koji su smrtno stradali. Sve ove tragedije i ranije peticije opravdavaju ponovni zahtev da se što pre izvrši promena određenih članova Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika Republike Srbije.   

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima predlažemo izmenu članova 43 i 44 na sledeći način:  

  1. Opšte ograničenje u naseljenim mestima na kritičnim tačkama, pešackim prelazima i kritičnim deonicama bila bi 30 km/h umesto dosadašnjih 50 km/h i da te deonice bude obeležena znakom upozorenja "Crna tačka" ili pešaki prelaz
  2. Da se na pešačkim prelazima, gde je nastradao makar jedan pešak obavezno postave tzv. ležeći policajci. 
  3. Opšte ograničenje na kritičnim deonicama auto-puteva bilo bi 100 km/h umesto dosadašnjih 130 km/h i obeležene vidnim znakom upozorenja "Crna tačka".   

Koliki je značaj poštovanja ograničenja brzine u naseljenim mestima vidi se već iz same činjenice da se sa svakim kilometrom prekoračenja brzine drastično povećava put kočenja, pri čemu se višestruko smanjuje šansa pešaka da preživi nalet vozila. Najosetljiviji učesnici u saobraćaju jesu biciklisti, pešaci i posebno deca. Ovi učesnici u saobraćaju predstavljaju najvredniju zaštitnu kategoriju, jer su suočeni sa vrlo malom verovatnoćom da prežive nalet vozila koje je prekoračilo brzinu. Primeri ovakvih mera su gradovi Oslo i Helsinki koji su uveli smanjenje brzine na 30 km/h i u ta dva grada za godinu dana nijedan biciklista ili pešak nije smrtno stradao.  Ograničenjem brzine od 100 km/h na auto-putevima, povećala bi se bezbednost putnika i smanjio broj saobraćajnih nesreća pri velikim brzinama.   

Mada nepopularne mere ograničenja od 30 km/h i 100 km/h pokazale su se u praksi kao vrlo efikasne, pa kada ih uvode zemlje sa znatno kvalitetnijim putevima i voznim parkom poput Norveške, Belgije, Holandije i Španije, tim pre bi morala i Srbija.    Takođe, predlažemo izmenu i člana 330, st. 1 ZOBS-a, u smislu da će vozači biti kažnjavani za navedene prekršaje u tom članu i zatvorskom i novčanom kaznom, a ne kao do sada, ili zatvorskom ili novčanom kaznom.     

U Krivičnom zakoniku Republike Srbije predlažemo sledeće izmene u smislu pooštravanja kazni:  

  • U članu 297, st. 2, umesto od 2 do 12 godina zatvorske kazne, ako je nastupila smrt jednog ili više lica, predlažemo strožiju kaznu zatvora od 5 do 15 godina, kao za ubistvo.
  • Kazna za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom na pesackom prelazu – 30 godina zatvora fiksno. 
  • Kazna za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom – 15 do 30 godina zatvora.   
  • Uvodi se kazna: trajna zabrana upravljanja motornim vozilom. 
  • Kazna koju izrice osnovni sud u visini od 1 do 8 godina se brise i minimalna kazna je od 5 do 15 godina.

 

U Zakoniku o krivičnom postupku predlažemo promenu člana 215, st. 2:   “Veće neposredno višeg suda (član 21. stav 4.) može, na obrazloženi predlog javnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najviše za još tri meseca ili odrediti meru kućnog pritvora do početka suđenja pred nadležnim sudom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.”    Ove izmene zakona treba da se primenjuju retroaktivno na sve sudske procese koji su u toku sa ciljem da se skrate dužine vođenja sudskih postupaka.  

Posebna pažnja treba da se obrati i na sudska veštačanja koja imaju za cilj da umanje kazne optuženih, veštaci kod kojih se dokaže da su u više navrata (dva puta) pogrešno veštačili treba da krivično odgovaraju, njima je zaprecena kazna kao za krivicno delo koje vestače.  

Uvereni smo da će HITNIM usvajanjem i doslednom primenom predloženih izmena zakonskih odredbi biti spašeno mnogo ljudskih života u Srbiji, a naročito dece. Ovo je pravda za svu decu i za sve pešake čiji su životi nasilno prekinuti, dok krivci zbog opterećenosti sudova odsluženje zatvorskih kazni čekaju na nezasluženoj slobodi, sa mogućnošću da ponove krivična dela u javnom saobraćaju.   

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Vera Jankovic moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...