Preispitivanje akadem. zvanja/stručnosti antidarvinista u Srbiji

UVODNA NAPOMENA: Potrebno je da verifikujete potpis sa Vaše e-mail adrese!

Ko su i čime su zaslužili zvanja i radna mesta tih 166 akademika, naučnih savetnika, profesora univerziteta, doktora i magistara nauka, lekara, inženjera, profesora srednjih škola, filozofa, filologa, sociologa, diplomiranih pravnika i ekonomista, farmaceuta, hemičara, umetnika, novinara iz Srbije i RS koji su dozvolili sebi intelektualnu i kulturnu sramotu da dovode u pitanje jedinu naučno utemeljenu doktrinu porekla i razvoja života i živih vrsta (Darvinovu teoriju) na Zemlji?

(opširnije o njihovoj "antidarvnističkoj peticiji" na: http://www.danas.rs/politika.56.html?news_id=345042&title=Dekan+Biolo%C5%A1kog+fakulteta%3a+Potpuno+anahrone+i+nenau%C4%8Dne+ideje)

Zahtevamo:
- preispitivanje njihovih akademskih i stručnih zvanja
- njihov opoziv


Miran Milunović    Kontaktirajte autora peticije