Swi oni k0i zele da se emituje serija "LHDP",Pakow Swet