Radnici i radnice iz oblasti mentalnog zdravlja za umetnike

Pozivamo kolege i koleginice da potpišu: Saopštenje za javnost inicijative “Radnika i radnica u oblasti mentalnog zdravlja”

Povodom, već u javnosti osuđivanog, saopštenja Ministarstva kulture u vezi sa napadom na izložbu u Umetničkoj galeriji “Stara kapetanija” psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti i drugi radnici i radnice u oblasti mentalnog zdravlja osećaju etičku i stručnu odgovornost da ministru kulture i drugim javnim službenicima ukažu na neprimerenost komentara koji se tiču “stanja svesti” umetnika čiji radovi su bili meta napada. Naime, smatramo, kao struke posvećene mentalnom zdravlju, da su kvalifikacije kao “patologija i devijacija svesti”, kao i “podzemlje ljudskog duha” u potpunosti neprimerene iz više razloga. Pre svega, ministar kulture i prateći javni službenici Ministarstva nemaju apsolutno nikakve profesionalne kompetencije, diplome i licence na osnovu kojih smeju i mogu da procenjuju bilo čije stanje i kvalitet svesti i/ili duha. Nadalje, korišćenjem etiketa koji su patologizujući i čiji termini pripadaju naučnoj i stručnoj oblasti mentalnog zdravlja oni prelaze granice svojih nadležnosti i svesno i namerno se “služe” terminima čije značenje nije jasno definisano, ali ni primereno upotrebi nestručnih lica usled njihove nekompetentnosti da razumeju i koriste te termine. Upotrebom takvih termina i njihovim uplivom u javni diskurs institucija i političara, čemu svedočimo već duže vreme, čini se ogromna šteta i stigma osobama koji žive sa mentalnim teškoćama. Korišćenjem tih termina kao uvreda i načina diskreditacije, što predstavlja diksriminativno ponašanje regulisano zakonom, naštećuje se i ugledu struka koje se bave fenomenima mentalnog zdravlja. Takođe se šalje veoma negativna poruka i slika o načinu na koji se osobe mogu diskreditovati putem zloupotrebe psiholoških i psihijatrijskih fenomena. Predstavnici navedenih struka oštro osuđuju ovakav rečnik i nastup predstavnika javne, državne institucije koje je u službi svih građana, pa tako i onih koje svojim ponašanjem stigmatizuju i diskriminišu, i poziva nadležne da preuzmu odgovornost i povuku svoju izjavu, te da u budućnosti ne čine slične greške.

Prizori sa iskasapljenim bebama odsečenih udova ili sa sekirama u glavama nedonoščadi, predstavljaju patologiju i devijaciju svesti  a ne umetnost u bilo kom njenom obliku. Ma koliko to neko želeo da opovrgava, ovo društvo i dalje ume da razlikuje dobro i zlo u njihovim osnovnim sadržajima i postojaće sve dok to bude umelo. Napad nije smeo da se desi, ali ni izložba sa onako užasavajućim pojedinim radovima nije smela da bude otvorena. Ona delom svog takozvanog andergraund sadržaja i pripada „podzemlju“ ljudskog duha, kao što i napadači na nju pripadaju huliganskom podzemlju.” – Ministarstvo kulture, saopštenje 15.10.2020. (u celosti na linku )

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Jana Damjanov da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...