Sačuvajmo lipe na Trgu Slobode

 

 

 

 

Mi dolje potpisani/e,                                                                                                                                 

protivimo se sječi višedecenijskih drvoreda lipa zbog potrebe projekta rekonstrukcije Trga Slobode i pozivamo lokalnu upravu da odustane od ovog plana. Smatramo da je za projekat rekonstrukcije Trga Slobode potrebno prvo sprovesti javne konsultacije kako bi se građanima i zainteresovanoj javnosti omogućilo da iskoriste svoje pravo na učešće u procesu donošenja odluka, pa na bazi  onoga šta građani žele da sačuvati i sadržajno izgraditi na tom prostoru, raspisati međunarodni tender za najbolje idejno rješenje, o čemu bi odluku donijela relevantna  komisija.


Aleksandar Perovic    Kontaktirajte autora peticije