Smanjimo E-otpad

Električni uređaji (E-uređaji) su oni uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju ili elektromagnetno polje (npr. televizori, računari, štampači, tastature, telefoni, mobilni telefoni, bela tehnika itd).

Kada E-uređaji prestanu da se koriste, bilo zbog kvara ili zbog toga što su zamenjeni boljim i novijim uređajima, oni postaju E-otpad.

Sea_of_phones.jpg

Reč je o vrsti otpada koji se najbrže gomila na planeti Zemlji!

Po mišljenju stručnjaka koji se bave zaštitom životne sredine, E-otpad predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema današnjice! :( 


Dobrinka Kuzmanović    Kontaktirajte autora peticije