Da funkcioneri naredna tri meseca solidarno sa građanima primaju minimalac

Picture19.png

 

  VLADI REPUBLIKE SRBIJE        

 

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE UREDBE PO KOJOJ ĆE FUNKCIONERI U NAREDNA TRI MESECA PRIMATI MINIMALNU ZARADU  

 

Polazeći od činjenice da posle pandemije virusa korona sledi ekonomska kriza čiji teret treba što ravnomernije rasporediti – predlažemo da Vlada Srbije donese uredbu da funkcioneri (izabrana, imenovana i postavljena lica) u naredna tri meseca naknadu za svoj rad primaju u visini minimalne zarade u Republici Srbiji. Ova uredba treba da se odnosi na sve funkcionere izuzev sudija i tužilaca, funkcionera u sektoru zdravstva i drugih pojedinih institucija koji su od posebne važnosti za funkcionisanje države u vreme pandemije.

U Republici Srbiji su dana 04. 03. 2020. god. raspisani izbori na svim nivoima i time su prestale sa radom sve lokalne i pokrajinska skupština. Pored toga, protivustavno je suspendovana i Narodna skupština i ne postoji dobar razlog da iko od odbornika u lokalnim i poslanika u Pokrajinskoj i Republičkoj skupštini prima naknadu u punom iznosu. Velika većina lokalnih, pokrajinskih i republičkih institucija ne radi i bilo bi logično da funkcioneri postavljeni na njihova čela primaju naknadu u visini minimalca.

Uredba takođe treba da se odnosi i na funkcionere u Vladi RS, Vladi AP i funkcionere u opštinskim i gradskim upravama, kao i direktore javnih preduzeća. Time bi se pokazala elementarna solidarnost sa građanima i poreskim obveznicima od čijih sredstava se i isplaćuju plate funkcionerima, a naročito solidarnost sa građanima koji u narednom periodu neće biti u prilici da zarade ni minimalac. Pored toga, ovakvom uredbom bi se uštedela značajna sredstva preko potrebna za funkcionisanje države. Uprkos davno datim obećanjima nemamo podatak koliko ljudi je zaposleno u javnom sektoru, a pogotovo koliko ima funkcionera.

Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije „izabranih, imenovanih i postavljenih lica“ ima oko 30 hiljada. Ako bi se uredbom obuhvatila samo jedna trećina i ušteda po funkcioneru bila 500 evra mesečno to bi iznosilo 5 miliona evra, što je obezbeđena minimalna zarada za 20.000 ljudi koji su ostali bez posla. Radi svega navedenog podnosimo ovu inicijativu.  

 

Dana: 17. aprila 2020.                           Udruženje Most solidarnosti  


Udruženje Most solidarnosti; Vesna Rakić Vodinelić, Đorđe Jočin i Aleksandar Stanković    Kontaktirajte autora peticije