SPASIMO OBALU

 

 

 

 

 

 

 

Poštovani/a,  

naše nevladine organizacije postupajući kao zainteresovana javnost, a nakon pažljivog analiziranja Nacrta prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore i Nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, jednoglasno su prepoznale potrebu da se u svrhu zaštite javnog i interesa budućih generacija hitno stavi moratorijum za gradnju na crnogorskom primorju na određeno vrijeme, koje bi bilo tačno definisano kroz kvalitetnu javnu raspravu o toj inicijativi.  

Moratorijum za gradnju smo prepoznali kao najbolju opciju u ovom momentu imajući u vidu sledeće činjenice:  

- nijesu usklađena planska i strateška razvojna dokumenta na lokalnom i državnom nivou:

- trenutna prostorna dokumentacija je mnogo više usklađena sa potrebama investitora nego sa potrebama lokalnog stanovništva, odnosno privatni interes je ispred javnog;

- nije sprovedeno mapiranje NATURA 2000 staništa;

- nijesu definisani ekokoridori;

- plan ne razmatra uticaj podizanja nivoa mora;

- prisutna gradnja ukazuje na prisustvo organizovanog kriminala i izraženu korupciju, što potvrđuju i aktuelni slučajevi u Budvi kojima se bave pravosudni organi;

- nije definisana nosivost planiranog prostora;

- potrebno je jasno sagledati zone u kojima se tokom turitičke sezone javlja kolaps i uticaj istog na okolne zone;

- postojeća dokumenatcija ne predviđa varijantna rješenja;

- planovi se generalno zasnivaju na podacima starim trideset i više godina;

- prostorno planiranje ne razmatra seizmički rizik datog područja;

- ovim planom se gotovo isključivo razmatra razvoj turizma, ne i razvoj na račun drugih komponenti;

- ovaj plan ne vodi računa o održivom razvoju obalnog pordučja, jer ne predstavlja ravnotežu između društvenih, ekonomskih i ekoloških aspekata razvoja područja i zaštite životne sredine;  

- izradi plana nije prethodilo informisano učešće svih relevantnih aktera, što je preduslov za kreiranje ambijenta za održivi razvoj turizma;  

- plan nije zasnovan na principima održivog razvoja turizma kojim treba da se obezbijedi optimalno korišćenje prirodnih resursa koji predstavlјaju klјučni element u razvoju turizma (održavajući bitne ekološke procese i pomažući očuvanju prirodne baštine i biodiverziteta), kao i da se poštuje socio-kulturna autentičnost zajednice domaćina, čuva njihovo izgrađeno i životno kulturno nasljeđe i tradicionalne vrijednosti i konačno pruži dugoročna društveno-ekonomska korist svim akterima, uklјučujući mogućnost zarade i socijalnih usluga za zajednice domaćina i doprinos ublažavanju siromaštva;

- plan nije dao posebnu pažnju senzitivnim područjima kakva su Ada, Velija plaža, Solana, Šasko jezero, Jaz, Buljarica i nekim plažama koje su zaštićene jos 1968. godine a koje ovaj plan ne poznaje kao takve;

- Strateška procjena na životnu sredinu mora koja biti sveobuhvatna i u skladu sa ustavnim opredjeljenjem ekološke države.

Imajući u vidu navedenu izuzetno kompleksnu aktuelnu problematiku, ovom inicijativom zahtjevamo od Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao nosioca javne rasprave, da se Nacrt prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se u inicira javna rasprava o našem predlogu za stavljanje moratorijuma za gradnju na crnogorskoj obali, u kojoj bi se kroz argumentovani javni dijalog i aktvno učešće najrelevantnijih institucija i pojedinaca, stručne i laičke javnosti definisao optimalan period koji bi bio iskorišćen za revitalizaciju i sanaciju šteta pričinjenih planskom, neplanskom i nelegalnom gradnjom i devastacijom prostora i životne sredine.  

Molimo vas da svojim potpisom podržite e-peticiju ,,SPASIMO OBALU".

 

S poštovanjem, 

 

1. Ekološki pokret ,,Ozon”, Aleksandar Perović    

2. Crnogorsko društvo ekologa, Mirko Jovićević

3. Ekološko društvo ,,Breznica”, Pljevlja, Milorad Mitrović

4. Green Home, Nataša Kovačević

5. Expeditio, Biljana Gligorić

6. Društvo mladih ekologa Nikšić, Miodrag Karadžić

7. Naša akcija, Patricia Pobrić

8. Centar za zaštitu  i posmatranje ptica, Darko Saveljić

9. KANA / ko ako ne arhitekt,  Ružica Draganić

10. Inženjerski pedagoški forum, Aleksandrina Vujačić 

11. Građanska mreža ,,Nesvrstani”, Vlatko Kadić

12.Građanski pokret otpora, Miodrag Rašović

13. Tivatska antikorupcijska akcija, Marko Kovačević

14. 9. decembar, Jovana Đurišić

15. Alternativno drustvo planinara ,,Cutuk", Miljan Džaković 

16. Za vode Podorice, Velibor Ivanović 

17. Broj 19, Mirsad Kurgaš 

18. Centar za razvoj Durmitora, Darko Stijepović 

19. Zeleni korak , Dželal Hodžić

20. Zeleni Crne Gore, Rako Nikčević 

21. Regionalni Arhus centar Pljevlja, Milutin Đurović

22. Eco Logic, Dalibor Ševaljević

23. Društvo za zaštitu i unapređenje prostora i životne sredine - Bar, Predrag Nedić, Ivan Zanković

24. MAS-MC-LLOYD - Sutomore, Pero Ivović

25. Urgentna restitucija, Danijela Marković 

26. Biciklo.me, Blažo Crvenica

27. Green action, Herceg Novi, Ivan Ševčenko

28. Green power, Bijelo polje, Davor Obradović

29. Different, Zlatan Radenković

30. Centar za edukaciju i monitoring –za životnu sredinu, Rade Komar

31. Kancelarija za razvoj Crna Gora, Valentina Perović

32. Planinarski klub Vjeverica, Dragan Jovanovic

33. Eco centar Delfin, Ljilja Radunović
 
34. Odred izviđaca Njegoš, Milan Mijajlović
 
35. Euromost, Ivana Radojičić
 
36. Aut, Asja Sasic
 
37. Savjet za zelenu gradnju, Slobodan Perović
 
 

Ekološki pokret ,,OZON"    Kontaktirajte autora peticije