STOP Bus Plus

 

Uvođenjem -Bus Plus- elektronskih kartica pljačka u GSP-u će postati više sofisticirana i naravno ozakonjena!

 

Uvođenje takozvanih elektronskih karata za vožnju javnim prevozom u Beogradu predstavlja još jedan oblik surovog pljačkanja građana zarad dobrobiti gradskih čelnika, kao i preduzeća kod kojih se ne znaju ni vlasnici ni direktori. Ta tri jahača apokalipse u slučaju GSP-a, njegovih radnika i korisnika, zovu se Apeks, Lanus i Kentkart.

Gradska vlast je tender raspisala samoinicijativno, bez konsultacija sa javnim prevoznikom. Nije bila čak urađena ni studija koja bi pokazala da će privatnik te poslove kvalitetnije i jeftinije da obavlja nego sam GSP Beograd.

 

Sve je urađeno skriveno i tajno, a uz to i veoma brzo, tako da se nameće zaključak da je pomenuti konzorcijum pre samog raspisivanja tendera bio proglašen za pobednika.

 

Zbog toga ne čudi što se za korisnike kvalitet vožnje uopšte neće poboljšati, niti će cene biti snižene. Konačni cilj celokupnog projekta jeste uvođenje još jednog harača koji će preko računa privatnih preduzeća da se slije u džepove gradskih vlastodržaca.

 

Sloboda kretanja u milionskom gradu nije isto što i sloboda kretanja van njega. Ukoliko nemamo tu slobodu, mi i nismo slobodni građani već smo zatočenici jednog grada.

Mi obični ljudi ovoga grada, koje možda svaki dan srećete u svom komšiluku, na ulici, u parku ili gradskom prevozu, verujemo, da je došao trenutak, za sve koji žele da budu slobodni da podignu svoj glas i zatraže svoja osnovna prava.

Mi verujemo da je sveukupna društvena i građanska solidarnost pokretačka snaga promena.

Mišljenje da ce novac, nezajažljiva pohlepa za moći, ili beskrupulozno takmičenje medju ljudima doneti boljitak, neće proizvesti ništa novo osim mnogo više istog što i dosad.

 

Javni gradski prevoz je naš prevoz. To je javno, zajedničko dobro svih građana, nastalo iz vitalne potrebe za kretanjem u urbanim uslovima i toj potrebi treba i da služi.

  

 

 

STOP BUS PLUS!