Stop lovu na vukove u Nacionalnom parku Đerdap

Zahtevam da Javno preduzeće "Nacionalni park Đerdap" po hitnom postupku otkaže hajku na vukove koja nosi naziv "Susret sa vukom". 

  • Republika Srbija je potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i staništa i Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih divljih životinja, ali uprkos tome nema izrađen plan upravljanja populacijom vuka, pa se njegov izlov planira na neodgovarajućim i nepouzdanim podacima.
  • S obzirom na to da je pre nekoliko godina, u istom nacionalnom parku dozvoljen odstrel 100 jelena i košuta zbog prenaseljenosti, populacija vuka koji je prirodni neprijatelj jelena ne može nikako biti u porastu. Da vukova ima dovoljno, jelen ne bi bio prenaseljen.
  • Nacionalni park je zaštićeno područje, pa samim tim i životinje koje u njemu žive moraju biti zaštićene, a lov na njih zabranjen.stop_blood1.png

Udruženi građani i organizacije za zaštitu životinja    Kontaktirajte autora peticije