Stop lovu na vukove u Nacionalnom parku Đerdap

Zahtevam da Javno preduzeće "Nacionalni park Đerdap" po hitnom postupku otkaže hajku na vukove koja nosi naziv "Susret sa vukom". 

  • Republika Srbija je potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i staništa i Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih divljih životinja, ali uprkos tome nema izrađen plan upravljanja populacijom vuka, pa se njegov izlov planira na neodgovarajućim i nepouzdanim podacima.
  • S obzirom na to da je pre nekoliko godina, u istom nacionalnom parku dozvoljen odstrel 100 jelena i košuta zbog prenaseljenosti, populacija vuka koji je prirodni neprijatelj jelena ne može nikako biti u porastu. Da vukova ima dovoljno, jelen ne bi bio prenaseljen.
  • Nacionalni park je zaštićeno područje, pa samim tim i životinje koje u njemu žive moraju biti zaštićene, a lov na njih zabranjen.stop_blood1.png

Udruženi građani i organizacije za zaštitu životinja    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Udruženi građani i organizacije za zaštitu životinja da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...