STOP PORODIČNOM NASILJU

PETICIJA ZA SUZBIJANJE NASILJA U PORODICI KROZ UVOĐENJE OBAVEZNOG
PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA ZA POČINIOCE NASILJA U PORODICI

 

Svrha psihosocijalnog tretmana počinilaca jeste da u Srbiji, bude što manji broj izvršenih krivičnih dela nasilja u porodici.

Tretmanom se postiže povećanje bezbednosti, dugoročna sigurnost žrtava nasilja i sprečava se prenošenje modela nasilja sa roditelja na decu. Еvaluacija u Srbiji, slično kao i u Evropi, ukazuje da kod око 80% počinilaca nasilja, koji prođu kroz tretman, nije bilo recidiva (povrata) nasilničkog ponašanja.

Cilj ove peticije je da se uvede psihosocijalni tretman, kao obavezna mera i dopuna dosadašnjeg sistema kažnjavanja počinilaca, a ne zamena za kaznu.

Dosadašnji sistem kažnjavanja počinilaca, nije obavezno uključivao ovaj tretman, pa samim tim nije mogao uticati na suštinski uzrok ovog problema, a to je promena u svesti i ponašanju samih počinilaca, koja je neophodna, da bi došlo do trajnog prestanka nasilja.


IAN Medjunarodna mreza pomoci    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem IAN Medjunarodna mreza pomoci da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook