STOP POVECANJU PDV-A!

Najava povećanja PDV-a i nekih drugih poreza nakon izbora a pre formiranja Vlade znak je da moramo delovati SADA da posle  ne bi bilo KASNO. Mi smo protiv svakog POVEĆANJA poreza dok se ne uvede POTPUNA TRANSPARENTNOST u trošenje sada prikupljenog novca. O tome kako se trosi Vas novac informisite se na nasem sajtu www.fiskalnimonitor.rs

Tražimo da građani imaju potpuni uvid u to kako se danas troši njihov novac. Jedino tako možemo tražiti da građani sutra plaćaju veći porez.

 


www.fiskalnimonitor.rs    Kontaktirajte autora peticije