STUDENTKINJE I STUDENTI FILOLOŠKOG FAKULTETA PROTIV NELEGITIMNE ODLUKE STUDENTSKOG PARLAMENTA

Mi, studentkinje i studenti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, distanciramo se od dokumenta Studentskog parlamenta koji je nepotkrepljeno i pristrasno pokrenuo progon profesora Jovana Popova. Oštro osuđujemo ovaj čin, zaveden pečatom Studentskog parlamenta, potpisan od strane jednog njegovog člana.

Članovi Studentskog parlamenta su još jednom pokazali (a eksplicitno i izgovorili) da funkcije na kojima su koriste u sopstvene interese, da donose kontroverzne odluke koje često nisu u njihovoj nadležnost (kao sada), dok zastupaju mišljenje i glas svih studenata Filološkog fakulteta. Nastavljaju da bahato i bezobzirno ne obaveštavaju studente o njihovim aktivnostima, ne traže saglasnost i ne obaziru se na kritike i zahteve da obrazlože svoje postupke.

Još jednom, ovaj put na još sramotniji način, Studentski parlament je pokazao da NIJE telo koje zastupa mišjenje i interese zajedničke većini studenata ovog Fakulteta.

*U međuvremenu su se pojedni predstavnici Parlamenta oglasili i distancirali od spornog dokumenta, govoreći da o njemu nije glasano na sednici Parlamenta, kao i da nisu dali svoje potpise, nužne za legitimnost dokumenta. Na taj način su indirektno potvrdili da je jedan njihov član falsifikovao odluku. Ipak, ne osuđuju čin već se opredeljuju za retroaktivno elektronsko glasanje koje daje legitimitet ovako donetoj odluci.


Tamara Ristić, Aleksandra Petrović, Aleksa Karajić i Jovana Ivetić    Kontaktirajte autora peticije