Svi za 1% - 1% za sve

Ukupni budžet Republike Srbije i Grada Beograda drugi su najveći budžeti u odnosu na druge države i glavne gradove u regionu, dok je procentualno izdvajanje za kulturu Srbije i Beograda niže nego kod svih suseda - zemalja i glavnih gradova u regionu, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom NKSS.

Nizak procenat izdvajanja sredstava za kulturu razlog je pokretanja inicijative za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji, sa zahtevom da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno 1% od ukupnog godišnjeg budžeta Republike!
Molimo Vas da svojim potpisom podržite inicijativu.

 

1-2-1.jpg

 

 

Inicijativa se zalaže za uvođenje jasnih i transparentnih procedura koje bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi kao i uključivanje svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka koje se tiču upravljanja javnim budžetom i drugim javnim resursima u kulturi.

 

Inicijativa 1% za kulturu


Inicijativa 1% za kulturu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Inicijativa 1% za kulturu da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vaš broj telefona javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...