Svi za 1% - 1% za sve

Ukupni budžet Republike Srbije i Grada Beograda drugi su najveći budžeti u odnosu na druge države i glavne gradove u regionu, dok je procentualno izdvajanje za kulturu Srbije i Beograda niže nego kod svih suseda - zemalja i glavnih gradova u regionu, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom NKSS.

Nizak procenat izdvajanja sredstava za kulturu razlog je pokretanja inicijative za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji, sa zahtevom da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno 1% od ukupnog godišnjeg budžeta Republike!
Molimo Vas da svojim potpisom podržite inicijativu.

 

1-2-1.jpg

 

 

Inicijativa se zalaže za uvođenje jasnih i transparentnih procedura koje bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi kao i uključivanje svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka koje se tiču upravljanja javnim budžetom i drugim javnim resursima u kulturi.

 

Inicijativa 1% za kulturu


Inicijativa 1% za kulturu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Inicijativa 1% za kulturu da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...