Ukidanje placanja ulaska na peron u Mladenovcu

Kao Beogradska opstina, trazimo pravo da ne placamo i sam ulazak u autobus, kad vec placamo markice za prevoz.