Ukidanje privremeno povremenih ugovora

Peticija za ukidanje ugovora o privremeno povremenim poslovima.
Privremeni i povremeni poslovi su vid rada van radnog odnosa koji se najčešće zloupotrebljava u praksi, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Iako ne mogu trajati duže od 120 dana ljudi sa ovakvim ugovorima rade godinama (5, 10, 15 godina) to na istim poslovima, po ovom ugovoru radnici nemaju ista prava kao kada se zasniva radni odnos, već važe druga pravila. Nemaju prava koja imaju redovno zaposleni, nemaju platu kao zaposleni na neodredjeno vreme, poput plaćenog bolovanja, za plaćeni prekovremeni rad, plaćeno odsustvo, godišnji odmor i ostala prava, nemaju pravo da se vrate na posao po isteku porodiljskog. Po podacima veći broj žena radi na ovakvim ugovorima kako očekivati da žene budu motivisane da radjaju ako neće imati gde rade po završetku porodiljskog. Od čega da podižu decu i povećavaju često pominjan natalitet.
Ovakvi ugovori nepostoje u uredjenim državama kojima težimo, vreme je da se ovakvi ugovori ukinu a za to nam treba vaš potpis.
Ako nema ko da brine o vašoj sestri, mami, tati, komšiji, kolegi dajte nam svoj potpis i omogućite nam da skupimo što više potpisa i da odnesemo peticiju pred Narodnu skupštinu i ukinemo postojanje dugo zloupotrebljavanog ugovora.