Ulica Sofije Vukadin

Peticija je napravljena s ciljem da neka od ulica na Palama  nosi Sofijino ime.