UPALI SVETLO

Posle velikog odziva članova FB grupe “PODRŠKA SLAĐANI MILOŠEVIĆ U BORBI PROTIV GRAND MONOPOLA” (kreatora Velibora Mitrovića) i podrške na stranicama sličnog sadržaja, pored Slađane mnogi članovi su iskazali potrebu za daljim akcijama. Slađana je zbog ovog interesovanja sastavila sadržaj peticije koju pokrećemo pod nazivom »Upali svetlo - Borba protiv mračnog doba srpske kulture«.
PETICIJA »UPALI SVETLO« JE POLITIČKI NEUTRALNA, ORGANIZOVANA DOBROM VOLJOM I ZALAGANJEM GRAĐANA KOJI ZAHTEVAJU KVALITETNIJI KULTURNI AMBJENT.

Pored aktivnog administratora Mladena Đurovića i organizatora ove stranice, inicijativi su se već priključile organizacije poput URMUS-a, umetnici i drugi pojedinci. Veliki odziv istomišljenika nas je naveo da otpočnemo još jednu javnu kampanju sa ciljem da se prekine mračno doba srpske kulturne istorije i na videlo izađu oni kojima država Srbija nije obezebedila ispunjenje osnovne demokratske tekovine a to je - društvo podjednake šanse za sve i pravo svakog pojedinca na učešće u javnom životu. Peticiju ćemo predati svim nadleznim institucijama i organizacijama u Srbiji.

Cilj peticije »Upali svetlo - Borba protiv mračnog doba srpske kulture« je zaustavljanje daljeg kulturnog i duhovnog propadanja.

Tražimo da se:

1. Depolitizuje kultura; Rasvetli delovanje partija na uređivačku politiku medija; Ukine prisustvo partija u kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture; Učini transparentnim finansiranje kulturnih manifestacija koje se zloupotrebljavaju u promotivne svrhe partija; Ukine favorizovanje »političkih« umetnika – »stipendista« partija, itd.
2. Ukine monopol i korupcija u medijima, diskografskim kućama i drugim ustanovama kulture.
3. Započne borba za slobodu medija i istovremeno - borba za slobodu od medija, koji su kontrolisani monopolskom uređivačkom politikom.
4. Otvore elektronski i štampani mediji za raznovrsne kulturne sadržaje; Da se poštuje i primenjuje Zakon o telekomunikacijama i Zakon o oglašavanju, koji nalažu zastupljenost sadržaja koji će zadovoljiti potrebe svih slojeva društva, a ne samo onih u čijim rukama su poluge vlasti: politika, finansije i mediji.
5. Prestane sa indoktrinacijom i kulturnim diktatom političkih i medijskih vladara i diktatom ukusa vladajućeg sloja. 
6. Da se država odredi prema vrednostima koje podržava i da nas oslobodi intelektualnog, duhovnog i estetskog zagađenja, svakodnevno prisutnog u javnom životu. 
7. Da država ispuni obećanja, u skladu sa ciljevima ulaska u evropsku zajednicu naroda i da podrži evropske kulturne vrednosti, što znači da omogući slobodno stvaralaštvo, slobodu misli, reči i dela.

Facebook stranica:

http://www.facebook.com/upali.svetlo.peticija

Promo video:

http://www.youtube.com/watch?v=X3y6iq5Ro9o

Autor peticije:

© Alexandra Slađana Milošević, 2011