Уведите српски језик као обавезан предмет на факултетима!

Свако ко је студирао на српским факултетима зна да је један од обавезних предмета на истим страни језик. Ова петиција се не противи томе, сматрам да је неопходно да се будући интелектуалци служе макар једним страним језиком, што ради даљег усавршавања, што ради могућности да се чита литература на што више језика пошто је у многим областима наш фонд сиромашан. Међутим, сматрам да постоји велики проблем што се тиче познавања самог српског језика и граматике међу многим будућим академским грађанима, а то тврдим на основу увида у белешке, скрипту, усмено излагање бројних колега. Немали број пута сам виђао да колеге пишу историСки, хемиСки, ИНстанбул итд. Сусрећемо се са ситуацијом да многи на факултете долазе без ваљаног знања званичног језика у Републици Србији, српског језика, услед деградације наше просвете, па сматрам за сходно да се макар на факултету исправе ти недостаци и да имамо академски образоване грађане који ће умети да се служе српским језиком, а не оне којих ће се и саме колеге стидети. Апелујем овим путем пре свега на државне, а затим и на приватне универзитете и факултете да у свој програм уврсте српски језик као обавезан предмет који би се слушао најмање 2 семестра.


Милан Милошевић    Kontaktirajte autora peticije