Uvodjenje titla za osobe ostecenog sluha

S obzirom da se sama nalazim u toj kategoriji i s obzirom da sam pokušala da kontaktiram jednu od televizija, tj. urednike, kao i glavne glumce koji igraju u jednoj od domaćih serija, kao i facebook grupa u nadi da će bar nekako moja molba doći do čelnih osoba, nažalost, ništa nisam postigla. Predložili su mi da pokušam sa peticijom, tako da apelujem na sve ljude da je potpišu i da mi pomognu da se svim osobama koje imaju problem sa sluhom i nisu u mogućnosti da prate emisije domaćeg sadržaja ista omogući uvodjenjem titla.

Verujem da nas ima ...

 

A što se tiče pravne regulative:

 

"Закон о јавном информисању и медијима

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 83/2014 и 58/2015.  

Остваривање права на информисање особа са инвалидитетом

Члан 12.

У циљу заштите интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, предузима мере којима им се омогућава да несметано примају информације намењене јавности, у примереном облику и применом одговарајуће технологије, и обезбеђује део средстава или других услова за рад медија који објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин омогућавају тим лицима да несметано остварују права у јавном информисању.

II. ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

Јавни интерес

Члан 15.

Јавни интерес у области јавног информисања је:

1) истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe свих грађана Републике Србије;

2) истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe на матерњем језику грађана Републике Србије припадника националних мањина;

3) информисањe на српском језику припадника српског народа који живе ван територије Републике Србије;

4) очувањe културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на територији Републике Србије;

5) информисањe иностране јавности на страним језицима када је то од интереса за Републику Србију;

6) информисањe особа са инвалидитетом и других мањинских група;

7) подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи;

8) унапређивањe медијског и новинарског професионализма. Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе стара се о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације."

 

 

 

Unapred se zahvaljujem svakom potpisu i svakoj Vašoj podršci!


Stanković Milena    Kontaktirajte autora peticije