Vantelesna oplodnja o trošku države i sa 45 godina

Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asisitiranu
reprodukciju utvrdila je da je za uključivanje u program vantelesne oplodnje potrebna
kumulativna ispunjenost sledećih indikacija (kriterijuma):
- žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
- žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece;
- žene do napunjenih 45 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO od strane Komisije za VTO nadležne državne zdravstvene ustanove;
- očuvana funkcija jajnika;
- normalni indeks telesne mase (manji od 30);
- svi oblici subfertilnosti muškarca, uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.

 

2. Ženski partner:

Hormonsko ispitivanje: od 2-4 dana od početka menstrualnog krvavljenja (jednokratno);
- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon (AMH). Gde se uzima u obzir da vrednosti ovih hormona odgovaraju godinama zene pojedinacno, uzima se u obzir kompletan hormonski status. Ako su ostali hormoni u granicama AMH moze da bude 0.10.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Mirjana Galic da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...