Vantelesna oplodnja o trošku države i sa 45 godina

Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju i asisitiranu
reprodukciju utvrdila je da je za uključivanje u program vantelesne oplodnje potrebna
kumulativna ispunjenost sledećih indikacija (kriterijuma):
- žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
- žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece;
- žene do napunjenih 45 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO od strane Komisije za VTO nadležne državne zdravstvene ustanove;
- očuvana funkcija jajnika;
- normalni indeks telesne mase (manji od 30);
- svi oblici subfertilnosti muškarca, uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.

 

2. Ženski partner:

Hormonsko ispitivanje: od 2-4 dana od početka menstrualnog krvavljenja (jednokratno);
- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon (AMH). Gde se uzima u obzir da vrednosti ovih hormona odgovaraju godinama zene pojedinacno, uzima se u obzir kompletan hormonski status. Ako su ostali hormoni u granicama AMH moze da bude 0.10.