Da li ste za vraćanje Vojske Republike Srpske

Vojska Republike Srpske rasformirana je 2005 godine. Dosao je red da se ponovo formira Vojska REPUBLIKE SRPSKE .
Krajem 1991. godine bilo je sasvim izgledno da će se Bosna i Hercegovina otcjepiti od tadašnje SFRJ. Ovakva ideja nije bila prihvaćena od strane srpskih političara uBIH, kao i od većine bosanskih Srba. Vojni vrh JNA na čelu s Veljkom Kadijevićem iBlagojem Adžićem je postepeno naoružavao vojna krila srpskih stranaka u BiH. Kako bi odvajanjem BiH od ostatka tadašnje Jugoslavije JNA postala suvišna i strana vojna sila, ona bi se morala povući s teritorije novopriznate i nezavisne države Republike Bosne i Hercegovine. Kako su bosanski Srbi zapravo još vjerovali u ideju SFRJ i JNAkao njene vojne sile, nisu vjerovali u novu državu Bosnu i Hercegovinu na osnovu čega je iz dijelova JNA na području Bosne i Hercegovine 12. maja 1992. formirana nova vojska poznata pod nazivom Vojska Republike Srpske odlukom Narodne skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Štab bivšeg banjalučkog korpusa JNA je preimenovan u štab VRS-a. Sjedište štaba je bilo na Palama.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Dejan K da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook