Vratiti mačku u muzičku školu "Isidor Bajić"

Kao što ste svi već čuli, školski mačor, odnet je u šinteraj jer je navodno bio agresivan. Svi su ga u školi voleli i mazili i nikome se nije dogodilo da ga je mačor povredi. Molim vas u što većem broju potpišite peticiju jer nam nedostaje naš mačor.


Katarina Gajinov    Kontaktirajte autora peticije