Vratiti smrtnu kaznu za najteža krivična dela u Republici Srbiji!

Dosta je bilo zločina bez ili sa simboličnim sankcijama. Svedoci smo ubistva mlade Tijane Jurić, i smatramo da je za "ljude"  koji su je oteli i ubili, jedina dostojna i pravična kazna SMRT! 

 

NEKA PRAVO RADI U SLUŽBI PRAVDE!