Za dozvolu prenošenja ispita

Ovu peticiju sam pokrenuo u ime studenata FTN-a, sa namerom da ako skupim određen broj glasova, prosledim je dekanu Fakultetu tehnićkih nauka u Novom Sadu, Prof. dr Radetu Doroslovačkom.


Naime, naša peticija je jednostavna i sastoji se samo iz jedne tačke:

- zahtevamo da se dozvoli prenošenje ispita iz prve u treću, odnosno iz druge u četvrtu godinu OAS.

 

S poštovanjem, student.
Facebook