Za ostanak starog savskog mosta tu gde je ili njegovo pretvaranje u most za pešake i bicikliste

S obzirom da se već dosta godina donose pogrešne odluke koje se tiču Beograda, infrastrukture, izgleda, čistoće, zagađenja... i s obzirom na to da je rečno da je 3.000 građana podržalo odluku da se stari savski most premesti na Ušće (?!?!), pozivam sve koji vole svoj grad da, bar na ovaj način, pokažu da im je stalo. Hajde da nas bar 6.000 potpiše ovu peticiju i da pokaže gradskim vlastima da besmisleno uništavanje Beograda mora da prestane i da ima više građana koji NE ŽELE da se most premesti nego onih koji žele.

Tekst peticije: Ovim putem ZAHTEVAMO od gradskih vlasti da stari savski most ostane na svom mestu, da bude renoviran i pretvoren u most za pešake i bicikliste. Zahtevamo da ODMAH PRESTANU svi planovi za njegovo premeštanje na Ušće, čime bi se narušila i lepota parka na Ušću i potrošio ogroman iznos za premeštanje mosta, bespotrebno. Beogradu je potreban most za pešake i bicikliste (u Parizu odavno postoji most koji služi ISKLJUČIVO za pešake). 


Nina Ogrizović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Nina Ogrizović da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...