Za preusmeravanje novca namenjenog Gročanskim svečanostima na lečenje obolele dece sa opštine

Ovom peticijom se pozivamo na član 56. Ustava Republike Srbije koji glasi: “Svako ima pravo da, sam ili zajedno sa drugima, upućuje peticije i druge predloge državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i da od njih dobije odgovor kada ga traži." Mi kao građani opštine Grocka tražimo od lokalne samouprave i predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića da novac koji je odvojen za organizaciju Gročanskih svečanosti 2018. godine usmere porodicama sa opštine koje se bore za živote svoje dece. Pošto se ova manifestacija održava za nas, građane opštine, i pošto je ova vlast odabrana da istim građanima i služi, mi kažemo da nam ove godine Svečanosti ne trebaju. Želimo da se taj novac uplati za lečenje Jovana, Ljubice, Petre i Vuka. Nikome neće naškoditi ukoliko se ova gročanska tradicija jedne godine preskoči, ove godine ćemo pomoći izlečenju dece koja žive na našoj opštine, Gročanske svečanosti mogu da pričekaju 2019. godinu.


Građani opštine Grocka    Kontaktirajte autora peticije