Za ukidanje zasebne RTS pretplate

Tražimo da se ukine RTS pretplata u Srbiji kao pojedinačno potraživanje .

Ne želimo ni da RTS pretplata od 2016-te bude preimenovana kao plaćanje takse.

Zahtevamo da se RTS pretplata ili u potpunosti ukine ,

ili da se objedini u naplati putem kablovskih operatera,isključivo kao zaseban paket kanala ( RTS 1 , RTS 2 , RTS Digital )

i mogućnost da ko ne želi da plaća paket RTS kanala, u tom slučaju ne prati te kanale.

( da RTS uđe isključivo kao zaseban paket kanala i samo ko želi da ga ima, da ga plaća)

Ne želimo ni dodatno da plaćamo više za RTS preko kablovskog operatera. Tražimo da RTS bude zaseban paket u ponudi kablovskog operatera koji nije obavezan ili da se potpuno ukine RTS pretplata.

 

 

Obrazloženje:

Građani Srbije su preopterećeni plaćanjem raznih nameta, a platežna moć je najniža u regionu.

Kablovskim operaterima građani već plaćaju mesečno televizijske kanale koji su u ponudi.

Smatramo da treba sami da odlučimo da li želimo u ponudi kablovskog operatera da imamo kanal RTS-a i da u zavisnosti od toga plaćamo ili ne plaćamo RTS preko kablovskog operatera.

Kao što kod SBB-a imamo mogućnost da uzmemo ili ne uzmemo neki paket kanala poput paketa HBO ili paketa Pink kanala.

Mora da postoji mogućnost za to da ako neko ne želi RTS kanale da ima u ponudi kanala, nema obavezu plaćanja.

Ako ne želimo struju, odjavićemo, isključiće je i nećemo je plaćati, ako ne želimo telefon, odjavićemo ga, nećemo ga imati više i nećemo ga plaćati.

Ujedno , suma od 500 dinara, je preko 4 Evra, i to je najskuplja pretplata u svetu, a satnica rada najniža u svetu.

U zemljama gde su plate od 5 do 10 puta veće nego kod nas, njima je pretplata za nacionalnu televiziju između 1,7 i 2,8 Evra.

Kablovskim operaterima plaćamo mesečno 1150 dinara za 100 kanala, a RTS ima 3 svoja kanala za koje traži 500 dinara, tako da smatramo da iz tog razloga RTS  treba da bude u okviru kablovskih operatera i to kao zaseban paket u ponudi , pa da plaća i ima u ponudi samo onaj ko želi i može da plaća.

Iz svega napisanog, smatramo da vlada RS treba da radi i donosi odluke u interesu svojih građana ,

a ne da im još otežava i stavlja RTS kao taksu, uz mogućnost  da se u slučaju ne plaćanja iste,

pune džepovi privatnih izvršitelja, dok građani gladuju i ne mogu da prehrane porodicu.

 

POTPISNICI PETICIJE :

Građani Srbije i šire, kao i svi koji se slažu sa napisanim zahtevom i  smatraju ga objektivnim i realnim.


Milica Petrović    Kontaktirajte autora peticije