ЗАБРАНИТИ ТУРСКИ ЈЕЗИК У I КРАГУЕЈВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Блокирати даље спровођење Турског језика у Крагујевачким школама!!!


Илија Радовановић    Kontaktirajte autora peticije