Zahtev FPN-u u Beogradu da ne širi netrpeljivost i mržnju

Tražimo od Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu da iz svog programa ukloni predavanja i literaturu koja šire netrpeljivost i mržnju, kao što je predavanje Miroslava Brkića, profesora na predmetu Socijalna patologija.

Svojim programom, ovaj nastavnik FPN-a dobrovoljne punoletne LGBT parove proglašava obolelim od istog “psihopatološkog izvitoperenja” koje pripisuje onima koji seksualno eksploatišu i zlostavljaju, zatim koji su nekrofili, zoofili i pedofili. Na taj način, Brkić zloupotrebljava status i autoritet nastavnika FPN-a i praktično opravdava tretiranje LGBT osoba kao zlostavljača, pedofila i nekrofila.

http://i185.photobucket.com/albums/x280/sekeljic/ScreenShot2013-05-17at35346PM.png


U svom predavanju "Seksualne devijacije", koje je već uklonjeno sa zvaničnog sajta fakulteta ali ga možete preuzeti iz atačmenta sa dna teksta na Blogu B92, Brkić podučava buduće socijalne radnike sledećim nenaučnim, diskriminativnim i šovinističkim tezama:

  • da “lezbejstvo i pederastija” predstavljaju “psihopatološka izvitoperenja” poput nekrofilije, zoofilije i pedofilije;
  • da su “lezbejstvo i pederastija posledica određenih defekata u psihološkom i socijalnom razvoju” te da predstavljaju “izvitoperenje seksualnih potreba”;
  • da “prirodni zakoni pretpostavljaju na primer, da se seksualne potrebe zadovoljavaju između osoba suprotnog pola”;
  • da “polni odnosi sa istim polom nisu u skladu sa tim odnosima prirode i čoveka” na isti način kao i “seksualno potčinjavanje, eksploatacija, zlostavljanje i ‘ljubav iz interesa’”;
  • i druge teze koje ne priliče javnom službeniku, obrazovnom radniku i pretendentu na naučni autoritet.

Posebno je štetno što ovaj nastavnik podučava buduće socijalne radnike, koji treba da budu senzitivni za potrebe ljudi i ugroženih grupa kojima bi trebalo da pomažu.

Od Naučno-nastavnog veća i Saveta FPN-a zahtevamo da razmotre ovaj i druge potencijalne slučajeve širenja netrpeljivosti i mržnje prema ljudima na osnovu njihove seksualne orijentacije, rasne, verske ili nacionalne pripadnosti.


Pokret za odbranu nauke    Kontaktirajte autora peticije