Apel za organizaciju praktičnog dela ispita za turističke vodiče i pratioce generacija 2019-2020

                                                                                  APEL

za organizaciju praktičnog ispita za Licencu turističkog vodiča i pratioca za generaciju 2019-2020.

Zbog opasnosti od oboljenja COVID-19, ranije najavljen praktični deo ispita za maj, tj. završni ispit, nakon polaganja stručnih teorijskih predmeta u Ministarstvu Trgovine, Turizma i Telekomunikacija Republike Srbije u periodu od januara do marta 2020. godine,  nije organizovan.

U novonastaloj situaciji  oko 120 prijavljenih vodiča i 80 pratioca je ostavljeno bez ikakvih informacija i obaveštenja o završnom ispitu.

Ovim putem tražimo od ministarstva, da izradi model u skladu sa propisanim merama vezano za zaštitu od infekcije COVID-19 i da na taj način omogući polaganje radi sticanja licence za rad.


Eleonora Seke Stankovic    Kontaktirajte autora peticije
Facebook