Zahtev za ostavkama rukovodstva Radio-televizije Srbije

Радио-телевизија Србије      

Члановима Управног одбора: Владимиру Вулетићу, Мирославу Мињи Николићу, Зорици Шујици, Бранку Радуну, Симони Митровић Дуњић, Љиљани Ђурђевац, Зорану Пановићу, Ненаду Јанковићу  

Члановима Програмског савета: Миливоју Павловићу, Мирјани Максимовић, Тијани Каспер, Желимиру Гвардиолу, Маји Радовић, Ивони Катић, Борки Поповић, Александру Загорцу, Балши Ђогу, Предрагу Обрадовићу, Владану Терзићу, Снежани Цветковић, Вуку Жугићу и Јованки Тодоровић Савовић.  

Директору Драгану Бујошевићу  

Главном и одговорном уреднику Ненаду Љ Стефановићу            

                                      Захтев за оставкама      

Извештавање Радио-телевизије Србије о актуелним и битним друштвеним проблемима је, у дужем периоду, далеко испод нивоа који представља стандард у цивилизованим земљама, а којима Србија жели да се прикључи. Рад Радио-телевизије Србије директно крши Закон о јавним медијским сервисима, у коме је изричито наведено да сте обавезни да грађанима Србије обезбедите истините и потпуне информације и да их обавештавате без цензуре и не служећи интересима ни једне политичке странке. Поред тога, вашим Статутом одређено је да производите програм који пропагира начело владавине права и функционисање институција у интересу грађана, а то нисте чинили. Коначно, грађанима Србије Уставом је загарантовано право да буду обавештени, што ви својом уређивачком политиком нисте обезбедили.  

У Захтеву који смо вам доставили експлицитно смо навели шта очекујемо од вас да урадите како бисте од Радио-телевизије Србије направили медијску кућу какву грађани Србије заслужују и очекују. Од вас смо тражили конкретне промене у сфери информативног програма, на шта сте се ви оглушили. Сматрамо да ништа од захтеваног не би имало негативне последице на развој нашег друштва. Напротив, тражене промене би допринеле бољој информисаности грађана, а што је предуслов за заузимање основаних ставова и компетентно доношење одлука у односу на многобројна искушења пред којима се сви налазимо.  

Остајући при нашем становишту да је начин вашег обавештавања грађана Србије неприхватљив, а с обзиром на то да, очигледно свесно и намерно, нисте учинили ништа што би то променило, од вас сада захтевамо хитне оставке. Сматрамо да је неопходно променити читаву руководећу структуру у Радио-телевизији Србије јер је она директно одговорна за кршење Закона и вашег Статута. Главни и одговорни уредник информативног програма је, према Статуту, одговоран за програмски садржај, који мора да уређује у складу са Законом, а то није чинио. Директор је Статутом обавезан на то да обезбеђује законитост рада, а то није чинио. Програмски савет није вршио своју функцију у погледу праћења усклађености информативног програма са одредбама Закона. Управни одбор, Статутом обавезан да врши надзор над законитошћу обављања делатности Радио-телевизије Србије и да се стара о доследној примени Закона, нити је вршио ове функције нити је разрешио дужности Директора и Главног и одговорног уредника информативног програма, а што је, према Статуту, морао да учини због њиховог непоштовања Закона. Такође, сматрамо вас и морално одговорним пред грађанима Србије које сте вашим радом обмањивали пружајући им непотпуне информације и онемогућавајући им увид у различита гледања на актулне проблеме. Из тих разлога, дакле, од свих вас, чланова Управног одбора, чланова Програмског савета, Директора и Главног и одговорног уредника информативног програма, захтевамо да хитно поднесете остaвке и тиме омогућите стварање нове Радио-телевизије Србије којa ће служити добробити грађана, а не интересима појединаца у нашем друштву.    

Овај захтев подржавају:    

1. Слободан Првановић, научни саветник, Институт за физику, Универзитет у Београду 2. Биљана Стојковић, редовна професорка, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 3. Милош Јевтић, ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 4. Јелисавета Татић Чутурило, доцент, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду 5. Јелена Ђорђевић, редовна професорка, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 6. Огњен Радоњић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 7. Кристина Шарић, редовна професорка, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду 8. Милан Петровић, научни саветник, Институт за физику, Универзитет у Београду 9. Небојша Стојковић, редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Нишу 10. Бојана Бодрожа, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 11. Бранимир Шешеља, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 12. Милена Драгићевић-Шешић, редовна професорка у пензији, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду 13. Маријана Матовић, истраживачица сарадница, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 14. Звонимир Тот, ванредни професор, Школа позоришта и музике, Универзитет Илиноис у Чикагу 15. Зоран Радовановић, редовни професор у пензији, Медицински факултет, Универзитет у Београду 16. Јелена Врањешевић, ванредна професорка, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 17.Славко Симић, научни саветник, Математички институт САНУ 18. Иван Кљајић, редовни професор, Академија уметности Нови Сад 19. Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду 20. Весна Богојевић Арсић, редовна професорка, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 21.Тамара Џамоња Игњатовић, редовна професорка, Филозофски факултет и Факултет политичких наука, Универзитет у Београду 22. Ивана Р. Милошевић, научни сарадник, Институт за физику, Универзитет у Београду 23. Милица Манојловић-Стојаноски, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Санковић“, Универзитет у Београду 24. Александар Декански, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду 25. Мирослав Демајо, научни саветник у пензији, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду 26. Љиљана Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 27.Гордана Матић, редовна професорка у пензији, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 28. Драган П. Ускоковић, редовни професор, Институт техничких наука САНУ 29. Љубомир Јацић, ванредни професор, Висока техничка школа, Пожаревац 30. Душко Радосављевић, редовни професор, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ Нови Сад, Универзитет Унион Београд 31. Данијела Велимировић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 32. Ирина Суботић, професорка емерита, Универзитет уметности у Београду и Универзитет у Новом Саду 33. Мирјана Вукићевић, редовна професорка, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 34. Снежана Коматина, доцент, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду 35. Менка Петковска, редовна професорка, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду 36. Драгана Дулић, редовна професорка у пензији, Факултет безбедности, Универзитет у Београду 37. Драгана Павловић Бренеселовић, редовна професорка Филозофски факултет, Универзитет у Београду 38. Катарина Поповић, редовна професорка, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 39. Зорица Шаљић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 40. Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 41. Миодраг Бањешевић, ванредни професор, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду 42. Кристинка Овесни, ванредна професорка, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 43. Радован Петровић, редовни професор у пензији, Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет „Унион - Никола Тесла” 44. Душан Мојић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 45. Миодраг Зец, редовни професор у пензији и председник Научног друштва економиста Србије 46. Милојко Арсић, редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду 47. Слободан Миладиновић, редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 48. Срђан Пејановић, ванредни професор у пензији, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду 49. Ирена Ристић, ванредна професорка, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду 50. Озрен Оцић, научни саветник, редовни професор универзитета у пензији 51. Ранко Драговић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу 52. Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу 53. Невена Поповић, доцент, Факултет уметности, Универзитет у Приштини - са привременим седиштем у Звечану / Косовској Митровици 54. Небојша Јовановић, редовни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду 55. Василије Петровић, редовни професор, Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду 56. Ана Јовановић, ванредна професорка, Филолошки факултет, Универзитет у Београду 57. Урош Савковић, научни сарадник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Санковић“, Универзитет у Београду 58. Славица Грујић, доцент, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 59. Катарина Расулић, ванредна професорка, Филолошки факултет, Универзитет у Београду 60. Данило Шаренац, виши научни сарадник, Институт за савремену историју 61. Александра Јовановић, редовни професор, Правни факултет Универзитета у Београду 62. Ивана Крстић, редовна професорка, Правни факултет, Универзитет у Београду 63. Марко Давинић, редовни професор, Универзитет у Београду 64. Марија Драшкић, редовна професорка, Правни факултет, Универзитет у Београду 65. Александра Смиљанић, редовна професорка, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 66. Славица Ерић, редовна професорка, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду 67. Горан Марковић, ванредни професор, Агрономски факултет, Чачак 68. Душка Поповић, научна саветница, Институт за физику, Универзитет у Београду 69. Милица Милојевић, доцент, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 70. Биљана Потпаревић, редовна професорка, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду 71. Иван Несторов, редовни професор, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 72. Ања Ранђеловић, доцент, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 73. Жељко Цвијетиновић, ванредни професор, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 74. Мирјана Вукићевић, редовна професорка, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 75. Танасије Маринковић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду 76. Драган Милићев, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 77. Милан Бјелица, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду 78. Љиљана Радуловић, редовна професорка у пензији, Правни факултет, Универзитет у Београду 79. Небојша Грујић, асистент, Академија струковних студија Шумадија, одсек Аранђеловац 80. Миодраг Гмитровић, редовни професор у пензији, Електронски факултет, Универзитет у Нишу 81. Рајко Н. Димитријевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду 82. Марија Богдановић, професорка емерита, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 83. Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 84. Драгица Вујадиновић, редовна професорка, Правни факултет, Универзитет у Београду 85. Живка Крњаја, редовна професорка, Филозофски факултет, Универзитет у Београду  


др Слободан Првановић    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem др Слободан Првановић da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook