PETICIJA ZA UKIDANJE KOMUNALNE POLICIJE

POTPISI SU PROSLEĐENI I POVRATNOG ODGOVORA NEMA !!!
NJIHOV STAV JE DA OVA PETICIJA NEMA NIKAKVU TEŽINU !!!
APELUJEM DA NEKA OPOZICIONA PARTIJA ARTIKULIŠE I SPROVEDE SAKUPLJANJE POTPISA ZVANIČNO, SA LIČNIM KARTAMA, SVOJERUČNIM POTPISIMA I SVIME ŠTO JE POTREBNO !!!
AKO SE NEKO ODLUČI MOŽE ME KONTAKTITATI DA MU POŠALJEM SPISAK POTPISNIKA, AKO JE TO OD POMOĆI !!!
NA ŽALOST, OVO NIJE DRŽAVA KOJA UVAŽAVA MIŠLJENJE SVOJIH GRAĐANA......
SVAKO DOBRO I HVALA VAM .....

 

http://www.srbijadanas.net/komunalci-u-civilu-sa-biber-sprejom-zaustavljaju-i-vozila/
EVO ŠTA SINIŠA MALI MISLI O PETICIJI PROTIV KOMUNALNE POLICIJE !!!
NAS 20 000 JE MALO, PRETPOSTAVLJA SE DA SU SVI OSTALI ZA !!!
APELUJEM DA NEKA ORGANIZACIJA ILI STRANKA POČNE DA SAKUPLJA POTPISE ZVANIČNO, NE PREKO NETA !!!
JA ĆU DA SE PRIDRUŽIM !!! NA ULICU I DA RAZGAZIMO CIPELE !!!

 

Mi dole potpisani zahtevamo od Republike Srbije , grada Beograda,  i ostalih gradova u kojima je formirana, da ukinu instituciju Komunalne policije koja je osnovana protiv važećeg Ustava Republike Srbije.

Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije , koja je po mišljenju većine građana --- nepotrebna (čl. 2 Ustava -Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od gradjana, niti uspostaviti vlast, mimo slobodno izražene volje gradjana. )

Povređuje se načelo dostojanstva građana ( Član 23.  LJudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite. )

Povređuje se pravo fizičkog i psihičkog integriteta ( Član 25. Nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta --- Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, )

Nigde u odredbama o pravima grada ili opštine (Položaj jedinica lokalne samouprave Član 189. ) ne postoji alineja koja omogućava formiranje paralelnih organa policije, stoga , mi građani, koristimo svoje pravo na PETICIJU i tražimo ukidanje Komunalne policije i vraćanje svih ovlašćenja  organima policije. 

Potpisi će se koristiti i za inicijativu Skupštini i Vladi Republike Srbije, za izmenu Zakona o komunalnoj policiji kao i za Inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti odredaba o komunalnoj policiji.

 

 

 


Biljana Hajduković    Kontaktirajte autora peticije