Zahtijevamo bolje uslove za život pasa u Azilu na Hreši

Bojo Gašanović
Opština Istočni Stari Grad
Hreša bb,
71144 Hreša, Istočni Stari Grad,
Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0) 57 265 117
Fax: +387 (0)57 265 114

Zahtjevam da Vlada BiH, vlasti Istočnog Starog Grada i posebno gradonačelnik Istočnog Sarajeva Bojo Gašanović prekontrolišu rad Skloništa za pse u Hreši.


Postoje pouzdani izvještaji očevidaca, potkrepljeni fotografijama, da se više od 50 psa drži u nehumanim uvjetima, bez adekvatne hrane, vode i veterinarske skrbi, da se brojni psi drže u malim kavezima, među živim psima nalaze se leševi.
Nadalje, postoje izvještaji da svaki nečistokrvni pas, kojeg uhvate, biva ubijen, a da se rasne pse krade od vlasnika, a potom naplaćuje otkupnina za njih.


Lokalne vlasti bile su obećale direktoru Slaviši Jovčić, voditelju skloništa i komunalnom preduzeću Glog da će sklonište finansirati sa 130.000 KM godišnjeali puni iznos novca nikad nije uplaćen, zbog čega se i ne može osigurati adekvatna briga o psima.


Tražimo da se provede puna i da lokalne vlasti osiguraju novac neophodan za normalan rad prihvatilišta. U prihvatilištima moraju da se poštuju norme, psi moraju imati osiguranu svježu vodu i hranu, higijenski uslovi se moraju očuvati, neophodno je prisustvo veterinara, te na koncu pse treba nuditi na udomljavanje. Ova situacija je izazvala negodovanje i izvan BiH i očekujemo primjenu EU standarda u oblasti zaštite napuštenih životinja.

Hvala vam za vrijeme koje ste posvetili čitanju ovog pisma.


Jelena Paunović    Kontaktirajte autora peticije