Zakon o štrajku koji će omogućiti potpunu obustavu rada institucijama kojima je to onemogućeno!

U vremenu u kome živimo radnička klasa u privatnom i javnom sektoru je ostavljena na milost i nemilost rukovodiocima bez mogućnosti borbe jedinim delotvornim sredstvom, pravom na potpunu obustavu rada, PROMENIMO TO! 


Goran Milošević    Kontaktirajte autora peticije