ZAUSTAVIMO RUŠENJE nastrešice-letnjikovca restorana "Dunavska terasa" u Višnjici zakazano za 30.8.22.

Mi u peticiji potpisani gradjani protivimo se rušenju NASTREŠICE-LETNJIKOVCA (izgradjenog 2019. godine, za koji je predata dokumentacija pripajanja ozakonjenju objekta uz koji se i koristi) u sklopu kompleksa restorana "Dunavska terasa" u Višnjici na kp 1/21 KO Višnjica, kao jedinog MONTAŽNO-DEMONTAŽNOG objekta u toj oblasti koji je uz urgencije i korišćenje položaja službenika i jednog politicara, stavljen za izvršenje rušenja, iako se za sve druge objekte i gradilišta u toku ćuti!

Letnjikovac se svakog meseca ustupa na besplatno korišćenje sportskom društvu, udruženju gradjana i drugima u vidu edukacije gradjana, promocije sporta, radionica i slično!

Sprečimo tortutu koja se sprovodi nad vlasnicima koji privredjuju u ovoj oblasti preko 30 godina!