Zaustavite uništavanje Fakulteta tehničkih nauka #zaZoruFTN

ZAUSTAVITE UNIŠTAVANJE FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA

Upućujemo ovo pismo duboko zabrinuti zbog događanja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu kojim se, po našem mišljenju, dovodi u pitanje opstanak tri veoma značajna studijska programa iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija na koje je u junskom upisnom roku ove godine u prvu godinu osnovnih studija upisano ukupno 360 studenata, a time i Departman za računarstvo i automatiku na kome se studijski programi izvode. Pored toga, posebno smo zabrinuti zbog postupaka dekana Fakulteta koji se ozbiljno kose sa etičkim principima akademske zajednice.
Nepobitna je činjenica da je studijski program Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije Departmana za računarstvo i automatiku, od svog osnivanja pre tri godine, daleko najpopularniji studijski program na Fakultetu. Na jedno budžetsko mesto na ovom studijskom programu se prijavljuje više od 7 srednjoškolaca sa najvišim ocenama, a najslabije rangirani upisani student u ovoj školskoj godini ima 91 bod od 100 mogućih. Studenti koji diplomiraju na Departmanu se, po pravilu, zapošljavaju i pre završetka studija i ocenjeni su od poslodavaca kao najkvalitetniji IT kadar.
Uprkos tome, prvog septembra ove godine dekan je odlučio da redovnog profesora Zoru Konjović koja rukovodi tim studijskim programom ukloni sa Fakulteta. Naime, dekan je prof. Konjović pokušao da uceni time što joj je sugerisao da podnese zahtev za odlazak u penziju sa početkom školske godine kako on ne bi bio prinuđen da iznese određene „dokaze“. Prikupljanje tih „dokaza“ je izvršio sam dekan na način suprotan svim moralnim principima.
I nakon nekoliko razgovora sa predstavnicima Katedre za informatiku i Departmana i nedvosmislenog stava da dekan, na osnovu donetih odluka nadležnih stručnih tela Fakulteta ipak promeni svoju odluku, on to odbija i okreće se protiv Departmana čije mišljenje očigledno nije uvažio. Na tim razgovorima prof. dr Milan Vidaković i docent dr Đorđe Obradović izneli su mišljenje Katedre da nije u redu što se dekan oglušio o mišljenje kolektiva.
Možda baš zbog toga, dekan je dr Đorđu Obradoviću predložio sledeće: „Ako želiš možeš odmah da podneseš otkaz jer je zamena pronađena“, a u posebnom razgovoru sa prof. dr Milanom Vidakovićem izjavio je da pronašao zamenu za sve nastavnike sa Katedre.
Napad na najpopularniji studijski program je u interesu jedino studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo koji je osmišljen u skladu sa potrebama kompanije Schneider Electric DMS NS. Taj studijski program privlači znatno manje studenata pa možda baš u vezi te firme i Fakulteta tehničkih nauka treba tražiti motiv za ovakve aktivnosti dekana.
Umesto da podstiče da svi studijski programi iz IT budu jednako uspešni kao najpopularniji studijski program, dekan na ovaj način deluje protivno interesima celog Fakulteta i celokupne IT industrije po kojoj je Novi Sad prepoznatljiv.
Pozivamo zaposlene na Fakultetu, članove akademske zajednice, IT industriju i sve ostale da nas podrže u našim naporima da očuvamo obrazovanje IT stručnjaka u Novom Sadu i za Novi Sad, kao i etičke principe akademske zajednice.

Članovi Katedre