Zrenjaninci za Zrenjanin

Poštovani Zrenjaninci, kako ne bismo rasipali glasove potpišite obavezno peticiju na ovom linku:

https://www.peticije24.com/da_zrenjanin_ostane_zrenjanin

A ukoliko želite pročitajte kompletan tekst i potpišite i ovu...

Poštovane komšije Zrenjaninci,

ponovo smo svedoci pokušaja istorijskog revizionizma i promene imena našeg grada. Ovim putem bih želeo da skrenem pažnju javnosti i odgovornim institucijama na mišljenje građana. Ovde ću izneti svoje lično mišljenje i stav, i smatram da sam obavezan da Vas informišem da nisam istoričar, ne pripadam niti simpatišem bilo koju stranku ili pokret, niti se profesionalno bavim javnim radom. Dakle ukoliko se slažete sa mojim mišljenjem ili imate dodatne razloge protiv promene imena našeg grada molim Vas da ovu peticiju potpišete i prosledite svojim prijateljima.

U ne tako davnoj prošlosti bili smo svedoci pokušaja promene imena našeg grada u Petrovgrad koji je pao na referendumu ako se dobro sećam početkom 90ih. Nakon ovog neuspelog pokušaja "duhovi" su se malo smirili, ili je bar tako izgledalo neuvežbanom oku, međutim od tada se uvek "mutilo" ispod površine i pobornici promene imena su neumorno pokušavali da pridobiju građane u svoju korist.

U poslednjih nekoliko meseci smo svedoci intenziviranja ovih pokušaja. Prvo dodavanjem imena Petrovgrad na table na ulazu u grad (protiv čega zaista nemam ništa protiv), preko formiranja udruženja za povratak imena Petrovgrad od strane lokalnog privrednika (protiv čega takođe nemam ništa protiv, jer svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje), pa sve do poslednje inicijative od strane gradske uprave. U raspravu o ovoj temi pokušala je da se uključi i šira lokalna javnost kroz tribine socijalnog foruma.

Neki od razloga promene imena grada koji su se mogli čuti u javnosti su "istorijski trenutak", "povoljni istorijski uslovi", "proslava 100 godina oslobođenja i prisjedinjenja matici", kao i podatak da "u svetu ne postoji ni jedan grad koji je zadržao komunističko ime" ali i krajnje politički obojene i orjentisane izjave o "komunjarama", "Srpskom patriotizmu", "Pravoslavnim vrednostima"... Ukratko nisam do sada čuo ni jedan konkretan, logičan i jak razlog niti činjenicu koja bi potkrepila promenu imena.

Sa istorijskog stanovišta naš grad je najduže nosio sasvim drugi naziv: Bečkerek (ili Nagy Becskerek), dok je ime Petrovgrad bilo zastupljeno najkraće u istorijskom postojanju ovog grada, kraće čak i od jednog od prvih poznatih naziva naseobine na ovim prostorima: Mala (ili Nova) Barselona. Dakle gledajući istorijski ne vidim dovoljno jako činjenično stanje koje bi išlo u korist promene imena grada. (Više o gradu Zrenjaninu https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD )

Ako ostavimo po strani ovaj podatak i posvetimo se načelno najjačem motivatoru promene imena grada a to je "komunjara" Žarko Zrenjanin tek ovde ne postoje činjenične potpore.

Naime za mene je i ovde sve vrlo jednostavno, Žarko Zrenjanin je pre svega bio patriota (za one koji ne znaju ovde možete naći definiciju patriotizma https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC ).

Mišljenja sam da je Žarko Zrenjanin prvenstveno bio patriota, čovek koji je svojim radom i angažovanjem u velikoj meri doprineo organizaciji otpora fašističkom okupatoru i borbi za slobodu na teritoriji Banata. U više navrata je zbog svojih aktivnosti hapšen, mučen i ispitivan i to upravo od strane institucija Kraljevine a kao politički protivnik. Ipak svoj najveći doprinos daje nakon okupacije i kapitulacije (!!!!) Kraljevine kao pravi i iskreni rodoljub i patriota organizuje pokret otpora i sam u njemu učestvuje, a najzad daje i najveću žrtvu, svoj život! Ovakva ličnost prevazilazi političke, etničke, verske i ostale stereotipe i svojim se delima direktno postavlja kao najviša vrednost i oličenje idealizma i slobode. Patriotizam i rodoljublje nemaju politički, verski i nacionalni karakter već su vezani za prostor u kojem živimo i osećaj vezanosti i odanosti tom prostoru kao i ljudima sa kojima ga delimo, ali i idealima slobode, i najvišim vrednostima modernog društva. (Više o Žarku Zrenjaninu na https://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%BDarko_Zrenjanin )

One koji žele da postave političku opredeljenost, versku i nacionalnu pripadnost ispred patriotizma i rodoljublja podsetiću da su i u najskorijim nacionalnim tragedijama na prostorima bivše Jugoslavije uključujući tu i južnu Srbiju neki od istaknutijih patriota i rodoljuba bili upravo pripadnici nekih drugih političkih partija a ne tada aktuelne i vladajuće, nekih drugih nacionalnosti a ne pretežno Srpske, nekih drugih veroispovesti a ne samo Srpske pravoslavne crkve, da li ćemo negirati i njihov patriotizam i rodoljublje i da li ćemo u nekom sledećem istorijskom revizionizmu "žigosati" njihovu žrtvu i negirati njihovo istinsko opredeljenje i ideale slobode i pravde samo zato što su pripadali drugoj političkoj opciji, drugoj naciji ili drugoj veroispovesti?

Najzad bih sebi, a i vama postavio pitanje: Šta mi to dobijamo i gubimo promenom naziva grada? Da li ćemo biti bolji ljudi ako sutra osvanemo u Petrovgradu umesto u Zrenjaninu? Da li ćemo biti duhovno bogatiji? Da li će nam se popraviti materijalni i socijalni status? Da li će nam se na bilo koji način promeniti kvalitet života? Da li će ova akcija doneti bilo kakvu reakciju? Da li će Nemci, Koreanci, Izraelci, Italijani ili bilo ko drugi rađe investirati u Petrovgrad nego u Zrenjanin? Da li će školstvo biti besplatno, radnici poštovani a svi oni koji su se odselili "trbuhom za kruhom" pohrliti nazad?

Za mene je odgovor jasan: NE!

Kao neko ko je izučavao prirodne nauke jasno mi je da svaka "akcija" prouzrokuje "reakciju" (1vi Njutnov zakon), takođe u prirodi su uvek najjednostavnija rešenja i najlogičnija i najtrajnija. Rekavši ovo, a imajući u vidu prethodna pitanja moram da zaključim da je količina uložene energije u "akciju" nesrazmerna potencijalnoj "reakciji". Odnosno zbir svih energija uloženih u promenu imena neće prouzrokovati nikakvu promenu odnosno rezultovaće nultim stanjem, ili e1+e2+e3+....+en=0 što znači da je sistem neodrživ.

Prosto rečeno promena imena grada neće doneti nikakav osetan rezultat i promenu po njegove građane i samim tim je bespredmetno uopšte i potencirati takvu promenu.

Hvala unapred,


Gojkan Stojinovic    Kontaktirajte autora peticije