Предлог допуне Правног схватања ВКС од 02.04.2019.године

Удружење грађана ФРАНАК СРБИЈА почев од 24.01.2023.године почиње да прикупља потписе свих заинтересованих корисника кредита са ЦХФ валутном клаузулом који желе да подрже предлог допуне Правног схватања Врховног касационог суда од 02.04.2019.године и то на следећи начин: 1.       Одредбе тачке 1. и 2. Правног схватања усвојеног на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 2. априла 2019. године у целости се односе и на све уговоре о финансисјком лизингу. 2.       Сви уговори о кредиту индексирани у ЦХФ валути који су прекинути одлуком банке-лизинга и принудно наплаћени као и сви уговори о кредиту-лизингу који су исплаћени у целости имају се прогласити одмах ништавим, а банка-лизинг као одговорна за ништавост уговора индексираних у ЦХФ валути обавезати на накнаду целокупне штете корисницима кредита-лизинга у складу са члановима 104. и 108. Закона о облигационим односима. 3.       Сви уговори о кредиту индексирани у ЦХФ валути, који су неотплаћени, а који се могу одржати на снази у складу са чланом 105 Закона о облигационим односима, могу се одржати искључиво уз писмену сагласност корисника кредита-лизинга, у супротном на захтев корисника кредита-лизинга уговор се мора прогласити апсолутно ништавим, а банка-лизинг као одговорна за ништавост уговора индексираних у ЦХФ валути обавезати на накнаду целокупне штете корисницима кредита-лизинга у складу са члановима 104. и 108. Закона о облигационим односима. 4.       Сви уговори о кредиту индексирани у ЦХФ валути, који су неотплаћени и за који је извршена конверзија, а који се могу одржати на снази у складу са чланом 105 Закона о облигационим односима, могу се одржати искључиво уз писмену сагласност корисника кредита-лизинга, у супротном на захтев корисника кредита-лизинга уговор се мора прогласити апсолутно ништавим, а банка-лизинг као одговорна за ништавост уговора индексираних у ЦХФ валути обавезати на накнаду целокупне штете корисницима кредита-лизинга у складу са члановима 104. и 108. Закона о облигационим односима.

20230119_174924_00001.png


Udruženje Gradjana Franak Srbija    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Udruženje Gradjana Franak Srbija da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...