Укидање тендера од 07.03.2023. ЈП ЕПС бр. 12.01.-70464/3-2023 за Ибар

Тражимо од
Министарства енергетик, Немањина 22-26, 11000 Београд
ЈП ЕПС Београд, Балканска 13
Скупштине града Краљева, Градска управа Краљево, Трг Јована Сарића бр.1
Укидање тендера од 07.03.2023. ЈП ЕПС бр. 12.01.-70464/3-2023 којим се тражи понуда за изградњу хидроелектрана на локацији река Ибар Ибар.

Наведеним пројектом би се изградњом 10 хидроелектрана трајно уништио живи свет у и око Ибра и дошло би до неповратног уништавања статике тла, померања и/или укидања постојеће природне водне мреже, стварања даљих расцепа у тлу који прете померањем и могућим клизиштима или чак земљотресима који су реалност у овом подручју,а својевремено је дато мишљење о штетности које је старо готово 14 година.
Због свега реченог је апсолутно неопходно да се изради нова и свеобухватна студија о утицају пројекта на слив Ибра.

Поред наведеног, доводи се у питање и постојеће снабдевање водом водовода у Краљеву.

Не мање битно, све то требало би да буде финансирано кредитима, из чега произилази да ће потрошачи морати да сносе све трошкове изградње ове скупе и неоправдане инвестиције.

На крају је потребно спровести Јавну расправу међу становницима целог слива који је угрожен овом идејом, а не међу невладиним организацијама и ван домашаја тих грађана.


Зоран Стефановић, Покрет Српска кука и мотика    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Зоран Стефановић, Покрет Српска кука и мотика da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...