Укидање тендера од 07.03.2023. ЈП ЕПС бр. 12.01.-70464/3-2023 за Ибар

Тражимо од
Министарства енергетик, Немањина 22-26, 11000 Београд
ЈП ЕПС Београд, Балканска 13
Скупштине града Краљева, Градска управа Краљево, Трг Јована Сарића бр.1
Укидање тендера од 07.03.2023. ЈП ЕПС бр. 12.01.-70464/3-2023 којим се тражи понуда за изградњу хидроелектрана на локацији река Ибар Ибар.

Наведеним пројектом би се изградњом 10 хидроелектрана трајно уништио живи свет у и око Ибра и дошло би до неповратног уништавања статике тла, померања и/или укидања постојеће природне водне мреже, стварања даљих расцепа у тлу који прете померањем и могућим клизиштима или чак земљотресима који су реалност у овом подручју,а својевремено је дато мишљење о штетности које је старо готово 14 година.
Због свега реченог је апсолутно неопходно да се изради нова и свеобухватна студија о утицају пројекта на слив Ибра.

Поред наведеног, доводи се у питање и постојеће снабдевање водом водовода у Краљеву.

Не мање битно, све то требало би да буде финансирано кредитима, из чега произилази да ће потрошачи морати да сносе све трошкове изградње ове скупе и неоправдане инвестиције.

На крају је потребно спровести Јавну расправу међу становницима целог слива који је угрожен овом идејом, а не међу невладиним организацијама и ван домашаја тих грађана.


Зоран Стефановић, Покрет Српска кука и мотика    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Зоран Стефановић, Покрет Српска кука и мотика da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...