1. Борачки додатак за све борце, 2. Наплата ратних дневница 3. Министарство за борце

FB_IMG_16938874754174179.jpgЗахтеви Иницијативног одбора бораца Србије:

1. Борачки додатак.

     Да сви учесници ратова остваре борачки додатак, без обзира да ли су стекли пензију по неком другом основу, као и да не утиче материјално, социјални статус који има борац. Старосна граница да буде 55 година за стицање борачког додатка и борачке пензије.

2. Исплата ратних дневница.

Да се свим учесницима ратова исплате ратне дневнице, на основу Закључка Владе Реп. Србије бр. 401-161/2008 од 17.01. 2008.године и Споразума од 11.01.2008.године.

3. Министарство за борце.

Чланом 1 Закона о министарствима да се обрзује, ново самостално Министарство за борце.


Инивијативни одбор Ратних ветерана Србије.    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Инивијативни одбор Ратних ветерана Србије. da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...