Молимо Вас да подржите петицију која има за циљ да побољша процес доношења одлука у циљу креирања одлука које су у интересу ђака

На основу Закона о основном образовању ми, доле потписани родитељи, обраћамо се Школској управи са следећим захтевом, уз образложење:

Школски одбор основне школе „Вук Караџић“  у Звечану, коју заступа директорица Слађана Фићовић, донео је одлуку, без консултација са родитељима и наставницима, која  одређује смене према којима ученици похађају наставу . По поменутом Закону, школске смене се одређују Годишњим планом рада школе који је усвојен од стране школског одбора али није разматран на Савету родитеља  и Наставном већу чиме су прескочене законске процедуре и елементарни процеси укључивања родитеља у одлуке које се директно тичу наше деце и организације породице.Подсећамо, да су родитељи на Вибер групама, које служе за координацију и комуникацију са родитељима и разредним старешинама, много пута износили своје сугестије и ставове, али ни у тим ситуацијама разредне старешине нису узимале сугестије родитеља у обзир.Одлучено је да млађи разреди похађају наставу од 7.15 до 11.05, а да старији разреди похађају наставу од 11.20 до 16.40. Како деца из сеоских средина (Грабовац и Србовац) похађају више разреде у Звечану овакав вид наставе директно угрожава њихово образовање зато што међуградски превоз у овом периоду функционише, такође настава у каснијем периоду није у складу са ритмом наставе на који су деца навикла и оставља им мало времена за рад у току дана. Деца на простору Косова и Метохије су једина која су у протеклом периоду изгубила читав месец школовања, за разлику од деце из централне Србије, због различитих политичких дешавања и дуалних мера које се примењују током пандемије Ковид-19. Ми доле потписани родитељи бринемо се за њихово досадашње образовање, а сада и још више оваквим распоредом смена. Зато се обраћамо Школској управи да у складу са Законом о основном образовању члан 32. Који гласи:„Школа која организује редовну полудневну наставу у две смене стара се да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног месеца.Изузетно, уколико из објективних разлога школа из става 3. овог члана не може да обезбеди равномерну промену смена, наставу организује и без промене смена, у договору са Министарством, односно надлежном школском управом.“Донесете одлуку која је у најбољем интересу деце. То са највећом одговорношћу тврде доле потписани њихови родитељи:  

****Молимо Вас да након примљене петиције позовете родитеље (представнике) на састанак, заједно са директорицом ОШ „Вук Караџић“, како бисмо у најкраћем могућем року пронашли решење за новонастали проблем.


Родитељи ОШ "Вук Караџић" Звечан    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Родитељи ОШ "Вук Караџић" Звечан da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...