САЧУВАЈМО КАБЛАР!

ЗАХТЕВ ПЕТИЦИЈЕ: САЧУВАЈМО КАБЛАР

Министарство туризма и Град Чачак су у марту 2022. г. потписали уговор о заједничкој изградњи стаклено-дрвеног видиковца, инфо пулта и угоститељског објекта на врху Каблара површине од око 1.000 м².

Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ припада I категорији заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја. и Уредбом Владе РС, 2021. г. је проширено на 4910,8 ха. Овчарско-кабларска клисура је иначе део еколошке мреже Србије и Међународно значајно подручје за птице (IBA – Important Bird Area)

Проширењем подручја и успостављањем нових режима, врх Каблара припада II степену заштите, а самим тим и планирана изградња стакленог видиковца, инфо пулта и угоститељског објекта. Закон о заштити природе дефинише да се у II степену заштите могу вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго контролисан начин! 

Како изградња планираног објекта подразумева и читаву пратећу инфраструктуру попут снадбевања електричном енергијом, водом и повезивање на канализациони систем који не постоји, неминовно је да ће коришћење тешке механизације  такође утицати на повећање емисије буке и прашине и неповратно изменити овај природни амбијент са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, која чини јединственост овог предела.  

          Чувари Каблара и Коалиција против корупције у животној средини сматрају недопустивим деградацију врха Каблара изградњом планираних објеката, којим би се довео у питање статус његове заштите.

Сачувајмо Овчарско-кабларску клисуре за генерације које долазе!

Овде можете да прочитате целу ПЕТИЦИЈУ и детаљна образложења!  https://drive.google.com/file/d/1FFiYprB6sTt3IfjmNKjU_HdZx7MPp9Rb/view?usp=sharing

Потпишите петицију САЧУВАЈМО КАБЛАР!

Иницијатори петиције:

 • Душко Брковић – доктор биолошких наука, еколог ботаничар;
 • Горан Марковић – доктор биолошких наука, еколог зоолог;
 • Зденка Радовановић – доктор техничких наука за област архитектуре;
 • Милан Ружић – доктор ветеринарске медицине, орнитолог са 20 година искуства у истраживању птица у ОК клисури, извршни директор Друштва за заштиту проучавања птица Србије, партнера BirdLife International у Србији;
 • Богдан Шојић – доктор ветеринарске медицине;
 • Савез удружења „Коалиција против корупције у животној средини“ који чине: 

              - Подрињски Антикорупцијски Тим, Лозница,
              - Еколошко удружење Рзав Ариље,
              - "Пријатељи Бродарева", Бродарево,
              - Центар подршке за одрживи развој и раст, Храст Прибој
              - ПСК "Коловрат", Пријепоље,
              - ЕУ "Чувари природе", Пожега и 
              - "Космополит", Лозница

 • Рада Каранац Лазовић – социолог, мастер културологије;
 • Горан Николић – планински водич III категорије;
 • Биљана Ускоковић Брковић – дипломирани биолог/професор биологије;
 • Александар Бараћ – дипломирани правник;
 • Милић Поповић – предузетник;
 • Горан Марковић – уредник и издавач;
 • Драгиша Петровић – заштитар природе „Суве Мораве“, Западне Мораве и осталих природних вреднoсти чачанског краја;
 • Велимир Митровић – мештанин села Рошци;
 • Удружење грађана „Зелени талас“ Чачак;
 • Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак;
 • Неформално удружење „Чувари Каблара“.

DSCN94863.JPG   


Сачувајмо Каблар!    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Сачувајмо Каблар! da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...