ЗАХТЕВ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ДА НЕ ПРОГЛАСИ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Републичка изборна комисија је неосновано одбила Приговор 10 грађана на њено Решење да Александра ВУЧИЋА прихвата за кандидата за председника Републике, сакрила оба акта и од потписника Приговора и од народа. Трочлано судско Веће Управног суда је донело неосновано и неправедно решење да се жалба на решења Републичке изборне комисије одбија. Ради уставног мирнодопског очувања наше државе и народа, територије, слободе и права грађана Републике Србије, ради остваривања демократије, социјалне правде и владавине права у њој и решавања настале унутрашње ситуације изазване првенствено противуставним делима, неиспуњавањем уставних дужности председника Републике, све дубљим и снажнијим одбацивањима председничке заклетве (4. Став члана 114 Устава) Александра ВУЧИЋА, о чему су докази које је лично давао, дао и даје сам Александар ВУЧИЋ, поднети Народној скупштини у документу (03 Број 07-1230/21-4 од 11.04.2022.г) и Уставном суду (Уж 3173/2022 од 11.04.2022. г.) под насловом «Александар ВУЧИЋ нити је могао да буде кандидат за председника Републике Србије нити може да буде њен Председник», који је објављен и може да се преузме на: https://www.srbijanarodnadrzava.com, на основу обе одредбе другог става Преамбуле, чланова 1-6, 8, 18-21, 23 - 26, 32, 36, 39, 43, 46, 51-53, 56, 59, 61-65, 97-99, 109 111, 112, 114,115, 118, 122,  124, 182, 194 и 200  Устава, ми, добровољно потписани држављани Републике Србије с бирачким правом, подносимо НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

 ЗАХТЕВ ДА НАРОДНА СКУПШТИНА:

1.        прогласи да је Александар ВУЧИЋ доказивао, доказао и доказује да нема пословну спообност за председника Републике Србије у складу с Уставом,

2.        прогласи да Александар Вучић не може да положи верну,  одану, искрену, истиниту, веродостојну заклетву председника Републике према 4. ставу члана 114 Устава,

3.        прогласи да Александар Вучић није могао да буде кандидат за председника Републике на овогодишњим изборима нити може да буде њен Председник,

4.        поништи изборе за председника Републике одржане 03.04.2022.г.,

5.        донесе нови Закон о избору председника Републике у складу с Уставом тако да је за председника Републике изабрано лице које је у првом кругу добило гласове више од 50% бирача од укупног броја бирача (члан 111 Устава). Ако нико не испуни тај услов, избори се понављају у року од 70 дана од одржавања првог изборног круга по истом критеријуму. На њима не могу да буду кандидати за председника Републике они који су били кандидати у првом кругу. Кандидат који је добио највише гласова од свих кандидата из оба круга је изабран за председника Републике. До избора новог председника Републике њега замењује председник Народне скупштине (члан 120 Устава). Народна скупштина га у року од 15 дана проглашава за председника Републике (члан 120 Устава),

6.        донесе нови закон о избору народних посланика (и одборника) у складу с Уставом тако да свака општина и свако место/град од 40.000 до 200.000 становника имају по једног свог представника, да Нови Сад и Ниш имају по два представника и Београд да има 7 својих представника у својству народних посланика у Народној скупштини. Да се укину цензус и изборне листе, да се гласа за човека а не за папир –изборну листу, да су сви бирачи и кандидати једнаки пред Уставом и законом, да се укине дискриминација заснована на националној основи; да се процеси одвијања сваког гласања спроводе јавно, пред народом, а само гласање сваког бирача да је тајно, да се бирачки спискови јавно потписују и јавно објављују на сваком бирачком месту по обављеном гласању, да се један оригиналан бирачки списак с резултатима гласања, у коме ће поред имена сваког бирача писати ДА (гласао је) или НЕ (није гласао), задржи и чува на том бирачком месту, а други оригинални примерак достави Републичкој изборној комисији и она ће их јавно објавити. Ово важи и за спровођење избора за председника Републике и за одборнике; да закон утврди да је неизвршавање заклетве народног представника (народног посланика, председника Републике, члана Владе, судије и државног јавног тужиоца) превара и тешко кривично дело против народа и државе кажњиво строгим затвором од 5 година до 40 година без права на помиловање.

7.        прогласи (на основу члана 194 Устава) неважећим нови Закон о референдуму и народној иницијативи, поништи лажни референдум од 16. и 23. Јануара 2022. г. и, до доношења  новог, на снази је претходан Закон, а да нови Закон утврди да је предлог изнет на референдум усвојен само ако је за њега гласало најмање више од 50% бирача од укупног броја бирача.  

Ко не потпише овај Захтев не може да се жали што Александар ВУЧИЋ остаје председник Републике, што власт не поштује народ.

Овај Зхатев се потписује или овде или се образац с потписима шаље поштом у два примерка Иницијативном одбору Народне иницијативе на: Поштански фах 106, Пошта 11070 Београд,  или на еадресу са својеручним потписом дату у обрасцу објављеном на: www.srbijanarodnadrzava.com .  Потписује се до 24. 05. 2022. г. Детаљније видети на: www.srbijanarodnadrzava.com.

Овај Зхатев је допуна петицији објављеној овде под бројем 359805, која се упућује Уставном суду по истој теми и могу оба текста да се потпишу.

 


Др Љубомир Т. Грујић, професор у пензији    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Др Љубомир Т. Грујић, професор у пензији moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...