ПОТПИШИ:Иницијатива за покретање поступка о увођењу предмета „Планинарство и екологија“ у наставни процес као изборни предмет за ученике основне школе у Републици Српској(од петог до деветог разреда)

  Несавјесно одлагање смећа, загађеност ријека, испуштање фекалија, дивље депоније, све је оно што оптерећује и уништава не само нашу природу, већ и здравље становништва.

Чистоћа и очуваност планина данас су нам потребни и више него што смо заиста свјесни, а ово је прилика да се осигура популација која ће имати здраво одрастање, своје слободно вријеме проводити у природи,  преносити еколошке поруке да се  природа треба чувати, водити брига о окужењу.  

Еколошки посматрано евидентни су бројни проблеми који се негативно одражајаву на локалном, републичком  и глобалном нивоу, а школа као институција могла би да има значајну и пресудну улогу и кроз едукативне програме да уведе мјере у циљу подизања нивоа еколошке свијести неопходне у разумјевању и рјешавању еколошких проблема, те нужно мјењање односа човјека према природи.  

Младим људима  је неопходан боравак у природи, поготово у данашње вријеме када смо свјесни бројних проблема који погађају узраст дјеце у основној школи полазећи  од коришћења модерне технологије ( рачунара, мобилних телефона), па до евидентних бројних здравствених проблема и деформитета у расту и развоју.  Стресне ситуације, те различите последице од КОВИД 19, социјално - економски проблеми често доводе до деструктивног понашања, вршњачког насиља, малољетничке  деликвенције, те различитих и већих проблема у каснијем одрастању.  

 Циљ нам је да млађе генерације на правилан начин усмјеримо ка корисним активностима у природи, да кроз редовно образовање укажемо да је ова физичка активност важна и неопходна подлога за здрав и квалитетан живот.   Мишљења смо да би на тај начин омасовили планинарска друштва младим члановима и школску омладину заинтресовали за све активности у природи, те осигурали бројност такмичарских екипа у планинарској оријентацији-систем такмичења на нивоу РС, подстакли би грађане за  рекреацијом, активним одмором у природи што би подстакло и развој туристичких потенцијала.  

Масовна би била дешавања која се организују приликом обиљежавања датума на глобалном нивоу, а од значаја су за планине и заштиту животне средине, те сличне теме. Активности у природи зближиће вршњаке, подстаћи ће на нова дружења, научиће их како да  се суочавају са животним препрекама, те самим тим ће  постати истрајнији и сналажљивији у кућним и школским обавезама, добри и одговорни људи, савјесни и еколошки освјешћени становници Републике Српске.    

Позивамо да својим потписом дате сагласност за реализацију  наведене иницијативе.

www.pd-glasinac.com/vijesti=428


Вера Мијатовић, Планинарско друштво "Гласинац"Соколац    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Вера Мијатовић, Планинарско друштво "Гласинац"Соколац da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...