За спас образовања у Србији

Од Владе Србије захтевамо:
- да плате у образовању буду изнад (а не испод) републичког просека;
- да не дозволи да у школама предају лица која немају одговарајуће звање (средњошколци и курсисти);
- да се свим ученицима обезбеде бесплатни уџбеници и спречи могућност монопола на тржишту уџбеника;
- да улагање у образовање не буде испод просечног издвајања за образовање у земљама ЕУ (у односу на БДП);
- да се прекине са понижавањем учитеља и наставника и да се врати достојанство овој професији; 
- да образовање стварно постане бесплатно, свима доступно и квалитетно.
 
Након потписивања, петиција ће преко посланика у Народној скупштини Републике Србије - бити достављена Министарству просвете и Одбору за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво.
 
 
У наставку следи предлог Ресора за образовање Демократске странке за бесплатне уџбенике:
        Школовање у Србији је бесплатно, али само на папиру. У реалности, трошкови школовања су веома велики, а можда и највећи терет за родитеље је набавка уџбеника. Цена комплета иде и до 17.000 динара, па родитељи двоје деце треба на почетку школске године да издвоје неретко и до једног минималца у Србији – и то само за уџбенике.         
        Демократска странка предлаже да се систематски реши проблем бесплатних уџбеника, али тако да се истовремено спречи могући монопол појединих издавача и као последицу тога –потенцијалну корупцију.         
       Предлажемо да Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) формира комисије које расписују и реализују конкурсе за избор уџбеника. Конкурси се расписују за трајну куповину ауторских права изабраних уџбеника (једнократном надокнадом). Након тога, сви изабрани уџбеници ће бити доступни на порталу ЗУОВ-а, биће штампани и дистибуирани свим ученицима основних школа у Србији.  
 
1   Комисије за избор уџбеника
        За сваки школски предмет, ЗОУВ формира комисију од 3 до 5 чланова, коју чине еминентни универзитески професори-методичари и наставници у основним школама и бар један члан ЗУОВ-а. Избор чланова ових комисија се се врши на основу претходног педагошког искуства, броја научних радова у часописима из методике наставе, броју написаних уџбеника и сличним показатељима. Министарство обезбеђује одговарајуће накнаде за овај посао – у форми паушала и/или дневница за сваку седницу ових комисија.
 
2    Конкурс за избор уџбеника
       ЗУОВ расписују конкурсе за избор по три уџбеника за сваки предмет, према критеријумима и затевима одговарајућих комисија. У конкурсима је обавезно прописано шта сваки уџбеник треба да садржи (у складу са прописаним плановима и програмима). Где год је могуће, уџбеник и збирка задатака су једна књига. 
 
3   Оцена квалитета написаних уџбеника
      Комисије проверавају да ли су уџбеници пристигли на конкурс испунили све постављене захтеве. Предметни наставници путем анкете бирају један од уџбеника који испуњава све захтеве конкурса. Наставници, могу са садржајем уџбеника да се информишу на сајмовима образовања и  другим презентацијама. Наставници гласају путем анкете за најбоље уџбенике и ЗОУВ откупљује ауторска права на бар један, са највише гласова. Остали уџбеници који су прошли проверу рангирају се према претходно утврђеним критеријумима (квалитет материјала, разноврсност задатака и проблема, методички приступ и слично), а на укупну оцену утиче и претходно педагошко искуство аутора (да ли су и колико дуго предавали у школи), њихово раније искуство у писању уџбеника, као и објављени научни радови у часописима из методике наставе.   Након рангирања, ауторима најбоље пласираних уџбеника исплаћује се једнократна надокнада за трајни откуп коришћења тог ауторског дела. Дакле, врши се откуп ауторских права.
 
4   Дистрибуција уџбеника
       Сви одобрени уџбеници се постављају на сајт ЗУОВ-а и јавно су доступни свим ученицима. Наставници/школе сами бирају између понуђених уџбеника један који ће користити на настави. Након тога, путем конкурса се бирају штампарије које ће штампати уџбенике и дистрибуирати их свим ученицима основних школа на територији Републике Србије.
 
5    Ажурирање и писање нових уџбеника 
      Сваке године комисија процењује да ли је неке уџбенике потребно допунити и/или ажурирати и позива ауторе да то ураде, уз надокнаду. Уколико постоји потреба за новим уџбеницима – расписује се нови конкурс.    
 
Очекивани резултати овог предлога су: 
      - уштеда финансијских средстава (потребних за обезбеђивање бесплатних уџбеника) куповином ауторских права, а не куповином готових уџбеника, 
      -  разбијање монопола појединих издавача, 
      -  спречавање корупције, 
      -  могућност избора између више уџбеника (без евентуалних притисака), 
      -  сва деца добијају потпуно бесплатне уџбенике.  
 
После реализације овог предлога, утврдити финансијске могућности да се по истом моделу обезбеде и бесплатни уџбеници за све средњошколце. 

Ресорни одбор за образовање Демократске странке    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Ресорни одбор за образовање Демократске странке moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...