УКИДАЊЕ ПЕНАЛА ЗА ПРЕВРЕМЕНО ПЕНЗИОНИСАЊЕ

Тражимо укидање неправде за оне који имају пун радни стаж (или више од њега), а немају потребне године живота за одлазак у редовну пензију.

Наиме, за сваки месец ранијег одласка у пензију у односу на прописане године живота трајно се умањује пензија за 0,34% месечно, што износи преко 20% за оне који се пензионишу с 40 година стажа и 60 година живота, а што је огромно ТРАЈНО умањење!

Сматрамо да је неправедно трајно умањити пензију онима који су раније почели да раде и раније пуне буџет и стимулисати тиме што каснији почетак заснивања радног односа.

Садашњи систем финансирања пензија је стабилан, смањује се незапосленост, а повећава запосленост, тако да за ову драстичну казну не постоји разлог.

Молимо укидање члана Закона који омогућава ову неправду.


Darko Bobesić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Darko Bobesić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...