Продужени испитни рок

Ми, студенти Филолошког факултета у Београду, обраћамо се управи факултета, академској заједници и руководству универзитета са захтевом за проширење испитног рока.

Испитни рокови представљају изузетно стресан период у коме се ми, студенти, суочавамо са великим бројем испита и обавеза.

Сви смо свесни чињенице да су наше академско напредовање и достигнућа од великог значаја за нашу будућност и каријеру. Међутим, ускраћивање продуженог шестог испитног ограничава нашу способност да достигнемо жељене резултате.

Због неколико разлога, молимо за проширење испитног рока на Филолошком факултету у Београду:

1.  Као студенти, сусрећемо се са бројним обавезама у оквиру својих студија. Поред бројних предиспитних обавеза, суочени смо и са великим бројем ванфакултетских обавеза и проблема, који нам сужавају време за припрему испита. Продужење испитног рока би нам омогућило да боље организујемо своје време и посветимо се сваком предмету. Често се студенти суочавају са непредвиђеним околностима и потешкоћама које могу утицати на њихову способност да припреме испите у оквиру званичних испитних рокова. Такве околности могу укључивати болест, личне проблеме или некакве неочекиване животне околности. Продужење испитног рока би било од велике помоћи студентима који се суочавају са таквим изазовима.

2. Распоред испита је тако направљен да се, будући да је за једну академску годину предвиђено 16 обавезних и изборних предмета, исти у великоj мери преклапају, а међусобно условљавају и најчешће је физички немогуће положити све у току предвиђеног рока. То значајно отежава припрему и планирање. Продужење испитног рока би студентима пружило могућност да боље организују своје време и избегну непотребан студентски стрес.

3. Број положених испита условљава буџет, што може имати негативан утицај на студенте који се суочавају са тешком финансијском ситуацијом. Нису сви студенти у  могућости да финансирају своје факултетско образовање, и смањење броја испитних рокова студентима може представљати додатни притисак. Продужење испитног рока би омогућило студентима са финансијским ограничењима да достигну услов за студирање на буџету.

Ваше потписе и подршку волонтирано прикупљају и представљају представници студентске заједнице Филолошког факултета. Врло смо вам захвални на подршци.


Мариjа Мијатовић    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Мариjа Мијатовић da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...